Het Boek

Psalmen 113:1-9

1Prijs de Here!

Dienaars van de Here,

loof en prijs zijn naam!

2Laat de naam van de Here

worden geprezen en geëerd,

nu en tot in eeuwigheid.

3Over de hele aarde

moet de naam van de Here worden geprezen.

4De Here staat boven alle mensen en volken.

Hoog boven de hemelen troont zijn heerlijkheid.

5Is iemand te vergelijken met de Here?

Met onze God, die zo onmeetbaar hoog woont?

6Met onze God, die zo heel laag moet neerzien

om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt?

7Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof

en armen tilt Hij op uit de modder.

8Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.

9Onvruchtbare vrouwen verandert Hij in gelukkige moeders.

Prijs de Here!

King James Version

Psalms 113:1-9

1Praise ye the LORD. Praise, O ye servants of the LORD, praise the name of the LORD.113.1 Praise ye…: Heb. Hallelujah

2Blessed be the name of the LORD from this time forth and for evermore.

3From the rising of the sun unto the going down of the same the LORD’s name is to be praised.

4The LORD is high above all nations, and his glory above the heavens.

5Who is like unto the LORD our God, who dwelleth on high,113.5 dwelleth…: Heb. exalteth himself to dwell

6Who humbleth himself to behold the things that are in heaven, and in the earth!

7He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill;

8That he may set him with princes, even with the princes of his people.

9He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the LORD.113.9 to keep…: Heb. to dwell in an house