Het Boek

Psalmen 113

1Prijs de Here!
Dienaars van de Here,
loof en prijs zijn naam!
Laat de naam van de Here
worden geprezen en geëerd,
nu en tot in eeuwigheid.
Over de hele aarde
moet de naam van de Here worden geprezen.
De Here staat boven alle mensen en volken.
Hoog boven de hemelen troont zijn heerlijkheid.
Is iemand te vergelijken met de Here?
Met onze God, die zo onmeetbaar hoog woont?
Met onze God, die zo heel laag moet neerzien
om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt?
Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof
en armen tilt Hij op uit de modder.
Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.
Onvruchtbare vrouwen verandert Hij in gelukkige moeders.
Prijs de Here!

King James Version

Psalm 113

1Praise ye the Lord. Praise, O ye servants of the Lord, praise the name of the Lord.

Blessed be the name of the Lord from this time forth and for evermore.

From the rising of the sun unto the going down of the same the Lord's name is to be praised.

The Lord is high above all nations, and his glory above the heavens.

Who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high,

Who humbleth himself to behold the things that are in heaven, and in the earth!

He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill;

That he may set him with princes, even with the princes of his people.

He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord.