Het Boek

Psalmen 113

1Prijs de Here!
Dienaars van de Here,
loof en prijs zijn naam!
Laat de naam van de Here
worden geprezen en geëerd,
nu en tot in eeuwigheid.
Over de hele aarde
moet de naam van de Here worden geprezen.
De Here staat boven alle mensen en volken.
Hoog boven de hemelen troont zijn heerlijkheid.
Is iemand te vergelijken met de Here?
Met onze God, die zo onmeetbaar hoog woont?
Met onze God, die zo heel laag moet neerzien
om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt?
Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof
en armen tilt Hij op uit de modder.
Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.
Onvruchtbare vrouwen verandert Hij in gelukkige moeders.
Prijs de Here!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 113

Den almægtige Guds godhed

1Halleluja!
Pris Herren, alle hans tjenere,
    lovpris den almægtige Gud!
Hans er æren,
    både nu og i al evighed.
Alle mennesker på jorden[a]
    bør lovprise Herren, den Almægtige.
Herren er ophøjet over alle jordens folk,
    hans herlighed fylder universet.
Ingen når på højde med Herren, vor Gud,
    han sidder på sin trone i Himlen.
Han må bøje sig frem
    for at kigge ned på himmelrummet og jorden.
Han løfter de hjælpeløse op fra støvet,
    han giver de fortvivlede nyt mod.
Han ærer dem som kongebørn,
    bænker dem på hæderspladsen.
Han giver den barnløse kvinde børn,[b]
    gør hende til en lykkelig mor.
Halleluja!

Notas al pie

  1. 113,3 Ordret „fra solopgang til solnedgang”. Det betyder fra øst til vest, men det er en såkaldt merisme, hvor meningen er, at det skal gælde alle mennesker overalt på jorden.
  2. 113,9 Sikkert en henvisning til Hanna, da vers 7 og 8 er et citat fra Hannas lovsang i 1.Sam. 2,8.