Het Boek

Psalmen 113

1Prijs de Here!
Dienaars van de Here,
loof en prijs zijn naam!
Laat de naam van de Here
worden geprezen en geëerd,
nu en tot in eeuwigheid.
Over de hele aarde
moet de naam van de Here worden geprezen.
De Here staat boven alle mensen en volken.
Hoog boven de hemelen troont zijn heerlijkheid.
Is iemand te vergelijken met de Here?
Met onze God, die zo onmeetbaar hoog woont?
Met onze God, die zo heel laag moet neerzien
om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt?
Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof
en armen tilt Hij op uit de modder.
Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.
Onvruchtbare vrouwen verandert Hij in gelukkige moeders.
Prijs de Here!

Amplified Bible

Psalm 113

The Lord Exalts the Humble.

1[a]Praise the Lord! ([b]Hallelujah!)
Praise, O servants of the Lord,
Praise the name of the Lord.

Blessed be the name of the Lord
From this time forth and forever.

From the rising of the sun to its setting
The name of the Lord is to be praised [with awe-inspired reverence].

The Lord is high above all nations,
And His glory above the heavens.


Who is like the Lord our God,
Who is enthroned on high,

Who humbles Himself to regard
The heavens and the earth?

He raises the poor out of the dust
And lifts the needy from the ash heap,

That He may seat them with princes,
With the princes of His people.

He makes the barren woman live in the house
As a joyful mother of children.
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Notas al pie

  1. Psalm 113:1 It is said that Psalms 113-118 were ordained by the prophets and Torah scholars to be recited as a unit on special holy days. The unit was called the Hallel (Heb “Praise”).
  2. Psalm 113:1 According to Jewish tradition, one who had the office of Reader in a congregation would read the Psalms of the Hallel aloud, and when he came to a command to “Praise the Lord” (Heb Halelu Yah), it was the congregation’s duty to respond with “Hallelujah!”