Het Boek

Psalmen 112:1-10

1Prijs de Here!

Gelukkig is ieder

die ontzag heeft voor de Here

en van harte bereid is zijn geboden na te volgen.

2Zijn nageslacht

zal op aarde machtig worden.

Alle oprechte mensen worden gezegend.

3De Here voorziet hen

van alles wat zij nodig hebben

en rijkdom wordt hun deel.

Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand.

4God laat zijn licht schijnen voor de gelovigen,

ondanks de duisternis waarin zij soms leven.

Hij geeft hun genade en recht

en ook zijn liefdevolle meeleven.

5Iemand die zich om anderen bekommert

en leent waar dat nodig is

en eerlijk zaken doet,

zal het goed gaan.

6Hij zal sterk in het leven staan.

De Here zal aan hem denken.

7Hij is niet bang voor kwaadsprekers.

In zijn hart is rust en vrede,

hij vertrouwt volledig op de Here.

8Zijn hele houding is onwankelbaar

en angst kent hij niet.

Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.

9Hij geeft veel weg aan de armen,

zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand,

met blijdschap en eer wordt hij omringd.

10De ongelovige ergert zich aan hem

als hij dat alles ziet.

Hij knarst met zijn tanden,

machteloos.

Wat de goddelozen willen,

wordt altijd tenietgedaan.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 112:1-10

สดุดี 112112 สดุดี 112 ในภาษาฮีบรู แต่ละวรรคของสดุดีบทนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า112:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

ความสุขมีแก่ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ที่ปีติยินดีในพระบัญชาของพระองค์

2ลูกหลานของพวกเขาจะเกรียงไกรในดินแดน

ผู้ชอบธรรมแต่ละชั่วอายุจะได้รับพระพร

3ความมั่งคั่งและทรัพย์สมบัติอยู่ในเรือนของเขา

และความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่นิรันดร์

4แม้ในความมืด แสงสว่างก็ฉายเข้ามาสำหรับผู้เที่ยงธรรม

สำหรับผู้มีใจเมตตากรุณาและชอบธรรม112:4 หรือเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระคุณและมีพระทัยเอ็นดูและชอบธรรม

5ผู้ที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ยืมด้วยใจกว้างขวาง

ผู้ที่ดำเนินกิจการอย่างเที่ยงธรรมจะอยู่เย็นเป็นสุข

6แน่ทีเดียว คนชอบธรรมจะไม่มีวันสั่นคลอน

พวกเขาจะเป็นที่จดจำเสมอไป

7พวกเขาจะไม่หวาดวิตกต่อข่าวร้าย

จิตใจของพวกเขาแน่วแน่และวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

8จิตใจของพวกเขามั่นคง ไม่มีความกลัว

สุดท้ายพวกเขาจะมองดูศัตรูอย่างผู้ชนะ

9พวกเขาได้แจกจ่ายให้คนยากจน

ความชอบธรรมของพวกเขาดำรงอยู่นิรันดร์

พวกเขาจะยิ่งใหญ่และมีเกียรติ112:9 หรือเขาของเขาได้รับการยกขึ้นอย่างมีเกียรติ

10คนชั่วร้ายจะเห็นและหัวเสีย

พวกเขาจะขบเขี้ยวเคี้ยวฟันและย่อยยับไป

ความปรารถนาของคนชั่วร้ายจะสูญเปล่า