Het Boek

Psalmen 112:1-10

1Prijs de Here!

Gelukkig is ieder

die ontzag heeft voor de Here

en van harte bereid is zijn geboden na te volgen.

2Zijn nageslacht

zal op aarde machtig worden.

Alle oprechte mensen worden gezegend.

3De Here voorziet hen

van alles wat zij nodig hebben

en rijkdom wordt hun deel.

Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand.

4God laat zijn licht schijnen voor de gelovigen,

ondanks de duisternis waarin zij soms leven.

Hij geeft hun genade en recht

en ook zijn liefdevolle meeleven.

5Iemand die zich om anderen bekommert

en leent waar dat nodig is

en eerlijk zaken doet,

zal het goed gaan.

6Hij zal sterk in het leven staan.

De Here zal aan hem denken.

7Hij is niet bang voor kwaadsprekers.

In zijn hart is rust en vrede,

hij vertrouwt volledig op de Here.

8Zijn hele houding is onwankelbaar

en angst kent hij niet.

Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.

9Hij geeft veel weg aan de armen,

zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand,

met blijdschap en eer wordt hij omringd.

10De ongelovige ergert zich aan hem

als hij dat alles ziet.

Hij knarst met zijn tanden,

machteloos.

Wat de goddelozen willen,

wordt altijd tenietgedaan.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 112:1-10

Psalm 112

Herrens storhet och nåd

1Halleluja!

Lycklig är den som fruktar Herren

och gläder sig över hans befallningar.

2Hans barn blir mäktiga på jorden,

och de rättsinnigas generation blir välsignad.

3Välstånd och rikedom finns i hans hus,

och hans rättfärdighet består för evigt.

4Ett ljus bryter fram i mörkret för den rättsinnige,

den nådige, barmhärtige och rättfärdige.

5Det går väl för den som är generös och ger lån,

den som handlar rättvist i allt han gör.

6Han kommer aldrig på fall,

och den rättfärdiges minne består för evigt.

7Han är inte rädd för dåliga nyheter,

han har en inre trygghet

och förtröstar på Herren.

8Hans hjärta är lugnt,

han är inte rädd,

till sist får han se sina fiender falla.

9Han strör ut och ger åt de fattiga.

Hans rättfärdighet består för evigt,

och hans horn blir upplyft och ärat112:9 I hela Psaltaren symboliserar horn ära, makt och styrka..

10Den gudlöse ser det,

han blir rasande och skär tänder.

Han förgås,

och de ondas längtan blir till intet.