Het Boek

Psalmen 112:1-10

1Prijs de Here!

Gelukkig is ieder

die ontzag heeft voor de Here

en van harte bereid is zijn geboden na te volgen.

2Zijn nageslacht

zal op aarde machtig worden.

Alle oprechte mensen worden gezegend.

3De Here voorziet hen

van alles wat zij nodig hebben

en rijkdom wordt hun deel.

Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand.

4God laat zijn licht schijnen voor de gelovigen,

ondanks de duisternis waarin zij soms leven.

Hij geeft hun genade en recht

en ook zijn liefdevolle meeleven.

5Iemand die zich om anderen bekommert

en leent waar dat nodig is

en eerlijk zaken doet,

zal het goed gaan.

6Hij zal sterk in het leven staan.

De Here zal aan hem denken.

7Hij is niet bang voor kwaadsprekers.

In zijn hart is rust en vrede,

hij vertrouwt volledig op de Here.

8Zijn hele houding is onwankelbaar

en angst kent hij niet.

Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.

9Hij geeft veel weg aan de armen,

zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand,

met blijdschap en eer wordt hij omringd.

10De ongelovige ergert zich aan hem

als hij dat alles ziet.

Hij knarst met zijn tanden,

machteloos.

Wat de goddelozen willen,

wordt altijd tenietgedaan.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 112:1-10

Psalmul 112Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor).

1Lăudați‑L pe Domnul!1 Ebr.: Hallelu Yah!

Ferice de omul care se teme de

și care găsește o mare plăcere în poruncile Lui!

2Sămânța2 Termenul ebraic este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți descendenții din linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. lui va fi puternică în țară;

generația celor drepți va fi binecuvântată.

3Bogăție și belșug sunt în casa lui,

iar dreptatea sa rămâne pe vecie.

4O lumină strălucește în întuneric pentru cei drepți,

pentru cel ce este plin de har, milostiv și drept.4 Sau: integri, / căci El [Domnul] este îndurător, milostiv și drept.

5Îi merge bine omului care arată bunăvoință și împrumută,

care își sprijină faptele cu dreptate.

6Niciodată nu se va clătina.

Cel drept va fi amintit întotdeauna.

7El nu se teme de vești rele,

căci inima lui este tare și se încrede în Domnul.

8Inima lui este tare și nu se teme;

el își va vedea împlinită dorința față de vrăjmașii săi.

9A împărțit, a dăruit celor nevoiași;

dreptatea lui rămâne pe vecie;

cornul9 Vezi nota de la 18:2. îi va fi înălțat cu onoare.9 Sau: cu slavă.

10Cel rău vede aceasta și se mânie,

scrâșnește din dinți și leșină;

dorințele celor răi tot neîmplinite rămân.