Het Boek

Psalmen 112

1Prijs de Here!
Gelukkig is ieder
die ontzag heeft voor de Here
en van harte bereid is zijn geboden na te volgen.
Zijn nageslacht
zal op aarde machtig worden.
Alle oprechte mensen worden gezegend.
De Here voorziet hen
van alles wat zij nodig hebben
en rijkdom wordt hun deel.
Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand.
God laat zijn licht schijnen voor de gelovigen,
ondanks de duisternis waarin zij soms leven.
Hij geeft hun genade en recht
en ook zijn liefdevolle meeleven.
Iemand die zich om anderen bekommert
en leent waar dat nodig is
en eerlijk zaken doet,
zal het goed gaan.
Hij zal sterk in het leven staan.
De Here zal aan hem denken.
Hij is niet bang voor kwaadsprekers.
In zijn hart is rust en vrede,
hij vertrouwt volledig op de Here.
Zijn hele houding is onwankelbaar
en angst kent hij niet.
Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.
Hij geeft veel weg aan de armen,
zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand,
met blijdschap en eer wordt hij omringd.
10 De ongelovige ergert zich aan hem
als hij dat alles ziet.
Hij knarst met zijn tanden,
machteloos.
Wat de goddelozen willen,
wordt altijd tenietgedaan.

New Living Translation

Psalm 112

Psalm 112[a]

Praise the Lord!

How joyful are those who fear the Lord
    and delight in obeying his commands.
Their children will be successful everywhere;
    an entire generation of godly people will be blessed.
They themselves will be wealthy,
    and their good deeds will last forever.
Light shines in the darkness for the godly.
    They are generous, compassionate, and righteous.
Good comes to those who lend money generously
    and conduct their business fairly.
Such people will not be overcome by evil.
    Those who are righteous will be long remembered.
They do not fear bad news;
    they confidently trust the Lord to care for them.
They are confident and fearless
    and can face their foes triumphantly.
They share freely and give generously to those in need.
    Their good deeds will be remembered forever.
    They will have influence and honor.
10 The wicked will see this and be infuriated.
    They will grind their teeth in anger;
    they will slink away, their hopes thwarted.

Notas al pie

  1. 112 This psalm is a Hebrew acrostic poem; after the introductory note of praise, each line begins with a successive letter of the Hebrew alphabet.