Het Boek

Psalmen 112

1Prijs de Here!
Gelukkig is ieder
die ontzag heeft voor de Here
en van harte bereid is zijn geboden na te volgen.
Zijn nageslacht
zal op aarde machtig worden.
Alle oprechte mensen worden gezegend.
De Here voorziet hen
van alles wat zij nodig hebben
en rijkdom wordt hun deel.
Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand.
God laat zijn licht schijnen voor de gelovigen,
ondanks de duisternis waarin zij soms leven.
Hij geeft hun genade en recht
en ook zijn liefdevolle meeleven.
Iemand die zich om anderen bekommert
en leent waar dat nodig is
en eerlijk zaken doet,
zal het goed gaan.
Hij zal sterk in het leven staan.
De Here zal aan hem denken.
Hij is niet bang voor kwaadsprekers.
In zijn hart is rust en vrede,
hij vertrouwt volledig op de Here.
Zijn hele houding is onwankelbaar
en angst kent hij niet.
Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.
Hij geeft veel weg aan de armen,
zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand,
met blijdschap en eer wordt hij omringd.
10 De ongelovige ergert zich aan hem
als hij dat alles ziet.
Hij knarst met zijn tanden,
machteloos.
Wat de goddelozen willen,
wordt altijd tenietgedaan.

New International Version

Psalm 112

Psalm 112[a]

Praise the Lord.[b]

Blessed are those who fear the Lord,
    who find great delight in his commands.

Their children will be mighty in the land;
    the generation of the upright will be blessed.
Wealth and riches are in their houses,
    and their righteousness endures forever.
Even in darkness light dawns for the upright,
    for those who are gracious and compassionate and righteous.
Good will come to those who are generous and lend freely,
    who conduct their affairs with justice.

Surely the righteous will never be shaken;
    they will be remembered forever.
They will have no fear of bad news;
    their hearts are steadfast, trusting in the Lord.
Their hearts are secure, they will have no fear;
    in the end they will look in triumph on their foes.
They have freely scattered their gifts to the poor,
    their righteousness endures forever;
    their horn[c] will be lifted high in honor.

10 The wicked will see and be vexed,
    they will gnash their teeth and waste away;
    the longings of the wicked will come to nothing.

Notas al pie

  1. Psalm 112:1 This psalm is an acrostic poem, the lines of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 112:1 Hebrew Hallelu Yah
  3. Psalm 112:9 Horn here symbolizes dignity.