Het Boek

Psalmen 112:1-10

1Prijs de Here!

Gelukkig is ieder

die ontzag heeft voor de Here

en van harte bereid is zijn geboden na te volgen.

2Zijn nageslacht

zal op aarde machtig worden.

Alle oprechte mensen worden gezegend.

3De Here voorziet hen

van alles wat zij nodig hebben

en rijkdom wordt hun deel.

Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand.

4God laat zijn licht schijnen voor de gelovigen,

ondanks de duisternis waarin zij soms leven.

Hij geeft hun genade en recht

en ook zijn liefdevolle meeleven.

5Iemand die zich om anderen bekommert

en leent waar dat nodig is

en eerlijk zaken doet,

zal het goed gaan.

6Hij zal sterk in het leven staan.

De Here zal aan hem denken.

7Hij is niet bang voor kwaadsprekers.

In zijn hart is rust en vrede,

hij vertrouwt volledig op de Here.

8Zijn hele houding is onwankelbaar

en angst kent hij niet.

Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.

9Hij geeft veel weg aan de armen,

zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand,

met blijdschap en eer wordt hij omringd.

10De ongelovige ergert zich aan hem

als hij dat alles ziet.

Hij knarst met zijn tanden,

machteloos.

Wat de goddelozen willen,

wordt altijd tenietgedaan.

New International Version

Psalms 112:1-10

Psalm 112This psalm is an acrostic poem, the lines of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.

1Praise the Lord.112:1 Hebrew Hallelu Yah

Blessed are those who fear the Lord,

who find great delight in his commands.

2Their children will be mighty in the land;

the generation of the upright will be blessed.

3Wealth and riches are in their houses,

and their righteousness endures forever.

4Even in darkness light dawns for the upright,

for those who are gracious and compassionate and righteous.

5Good will come to those who are generous and lend freely,

who conduct their affairs with justice.

6Surely the righteous will never be shaken;

they will be remembered forever.

7They will have no fear of bad news;

their hearts are steadfast, trusting in the Lord.

8Their hearts are secure, they will have no fear;

in the end they will look in triumph on their foes.

9They have freely scattered their gifts to the poor,

their righteousness endures forever;

their horn112:9 Horn here symbolizes dignity. will be lifted high in honor.

10The wicked will see and be vexed,

they will gnash their teeth and waste away;

the longings of the wicked will come to nothing.