Het Boek

Psalmen 112:1-10

1Prijs de Here!

Gelukkig is ieder

die ontzag heeft voor de Here

en van harte bereid is zijn geboden na te volgen.

2Zijn nageslacht

zal op aarde machtig worden.

Alle oprechte mensen worden gezegend.

3De Here voorziet hen

van alles wat zij nodig hebben

en rijkdom wordt hun deel.

Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand.

4God laat zijn licht schijnen voor de gelovigen,

ondanks de duisternis waarin zij soms leven.

Hij geeft hun genade en recht

en ook zijn liefdevolle meeleven.

5Iemand die zich om anderen bekommert

en leent waar dat nodig is

en eerlijk zaken doet,

zal het goed gaan.

6Hij zal sterk in het leven staan.

De Here zal aan hem denken.

7Hij is niet bang voor kwaadsprekers.

In zijn hart is rust en vrede,

hij vertrouwt volledig op de Here.

8Zijn hele houding is onwankelbaar

en angst kent hij niet.

Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.

9Hij geeft veel weg aan de armen,

zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand,

met blijdschap en eer wordt hij omringd.

10De ongelovige ergert zich aan hem

als hij dat alles ziet.

Hij knarst met zijn tanden,

machteloos.

Wat de goddelozen willen,

wordt altijd tenietgedaan.

New International Reader's Version

Psalm 112:1-10

Psalm 112

1Praise the Lord.

Blessed are those who have respect for the Lord.

They find great delight when they obey God’s commands.

2Their children will be powerful in the land.

Because they are honest, their children will be blessed.

3Their family will have wealth and riches.

They will always be blessed for doing what is right.

4Even in the darkness light shines on honest people.

It shines on those who are kind and tender and godly.

5Good things will come to those who are willing to lend freely.

Good things will come to those who are fair in everything they do.

6Those who do what is right will always be secure.

They will be remembered forever.

7They aren’t afraid when bad news comes.

They stand firm because they trust in the Lord.

8Their hearts are secure. They aren’t afraid.

In the end they will see their enemies destroyed.

9They have spread their gifts around to poor people.

Their good works continue forever.

They will be powerful and honored.

10Evil people will see it and be upset.

They will grind their teeth and become weaker and weaker.

What evil people long to do can’t succeed.