Het Boek

Psalmen 112

1Prijs de Here!
Gelukkig is ieder
die ontzag heeft voor de Here
en van harte bereid is zijn geboden na te volgen.
Zijn nageslacht
zal op aarde machtig worden.
Alle oprechte mensen worden gezegend.
De Here voorziet hen
van alles wat zij nodig hebben
en rijkdom wordt hun deel.
Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand.
God laat zijn licht schijnen voor de gelovigen,
ondanks de duisternis waarin zij soms leven.
Hij geeft hun genade en recht
en ook zijn liefdevolle meeleven.
Iemand die zich om anderen bekommert
en leent waar dat nodig is
en eerlijk zaken doet,
zal het goed gaan.
Hij zal sterk in het leven staan.
De Here zal aan hem denken.
Hij is niet bang voor kwaadsprekers.
In zijn hart is rust en vrede,
hij vertrouwt volledig op de Here.
Zijn hele houding is onwankelbaar
en angst kent hij niet.
Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.
Hij geeft veel weg aan de armen,
zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand,
met blijdschap en eer wordt hij omringd.
10 De ongelovige ergert zich aan hem
als hij dat alles ziet.
Hij knarst met zijn tanden,
machteloos.
Wat de goddelozen willen,
wordt altijd tenietgedaan.

The Message

Psalm 112

11-10 Hallelujah!
Blessed man, blessed woman, who fear God,
Who cherish and relish his commandments,
Their children robust on the earth,
And the homes of the upright—how blessed!
Their houses brim with wealth
And a generosity that never runs dry.
Sunrise breaks through the darkness for good people—
God’s grace and mercy and justice!
The good person is generous and lends lavishly;
No shuffling or stumbling around for this one,
But a sterling and solid and lasting reputation.
Unfazed by rumor and gossip,
Heart ready, trusting in God,
Spirit firm, unperturbed,
Ever blessed, relaxed among enemies,
They lavish gifts on the poor—
A generosity that goes on, and on, and on.
An honored life! A beautiful life!
Someone wicked takes one look and rages,
Blusters away but ends up speechless.
There’s nothing to the dreams of the wicked. Nothing.