Het Boek

Psalmen 112

1Prijs de Here!
Gelukkig is ieder
die ontzag heeft voor de Here
en van harte bereid is zijn geboden na te volgen.
Zijn nageslacht
zal op aarde machtig worden.
Alle oprechte mensen worden gezegend.
De Here voorziet hen
van alles wat zij nodig hebben
en rijkdom wordt hun deel.
Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand.
God laat zijn licht schijnen voor de gelovigen,
ondanks de duisternis waarin zij soms leven.
Hij geeft hun genade en recht
en ook zijn liefdevolle meeleven.
Iemand die zich om anderen bekommert
en leent waar dat nodig is
en eerlijk zaken doet,
zal het goed gaan.
Hij zal sterk in het leven staan.
De Here zal aan hem denken.
Hij is niet bang voor kwaadsprekers.
In zijn hart is rust en vrede,
hij vertrouwt volledig op de Here.
Zijn hele houding is onwankelbaar
en angst kent hij niet.
Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.
Hij geeft veel weg aan de armen,
zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand,
met blijdschap en eer wordt hij omringd.
10 De ongelovige ergert zich aan hem
als hij dat alles ziet.
Hij knarst met zijn tanden,
machteloos.
Wat de goddelozen willen,
wordt altijd tenietgedaan.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 112

1Воздайте хвалу, о рабы Вечного,
    воздайте хвалу имени Вечного!
Да будет прославлено имя Вечного
    отныне и вовеки.
От востока и до запада
    да будет прославлено имя Вечного.
Вечный превознесён над всеми народами,
    и слава Его выше небес.

Кто подобен Вечному, нашему Богу,
    восседающему на высоте
и склоняющемуся, чтобы видеть,
    что происходит на небе и на земле?
Он поднимает бедного из праха
    и возвышает нищего из грязи,
чтобы посадить их с вождями,
    с вождями их народа.
Бесплодную женщину делает
    счастливой матерью в её доме.

Славьте Вечного!