Het Boek

Psalmen 112:1-10

1Prijs de Here!

Gelukkig is ieder

die ontzag heeft voor de Here

en van harte bereid is zijn geboden na te volgen.

2Zijn nageslacht

zal op aarde machtig worden.

Alle oprechte mensen worden gezegend.

3De Here voorziet hen

van alles wat zij nodig hebben

en rijkdom wordt hun deel.

Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand.

4God laat zijn licht schijnen voor de gelovigen,

ondanks de duisternis waarin zij soms leven.

Hij geeft hun genade en recht

en ook zijn liefdevolle meeleven.

5Iemand die zich om anderen bekommert

en leent waar dat nodig is

en eerlijk zaken doet,

zal het goed gaan.

6Hij zal sterk in het leven staan.

De Here zal aan hem denken.

7Hij is niet bang voor kwaadsprekers.

In zijn hart is rust en vrede,

hij vertrouwt volledig op de Here.

8Zijn hele houding is onwankelbaar

en angst kent hij niet.

Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap.

9Hij geeft veel weg aan de armen,

zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand,

met blijdschap en eer wordt hij omringd.

10De ongelovige ergert zich aan hem

als hij dat alles ziet.

Hij knarst met zijn tanden,

machteloos.

Wat de goddelozen willen,

wordt altijd tenietgedaan.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 112:1-10

Dwom 112

1Monkamfo Awurade.

Nhyira nka onipa a ɔsuro Awurade

na ɔnya nʼahyɛdeɛ mu anigyeɛ pii.

2Ne mma bɛyɛ atumfoɔ wɔ asase no so;

teneneefoɔ awoɔ ntoatoasoɔ bɛnya nhyira.

3Ahonya ne sika wɔ ne fie,

na ne tenenee tena hɔ daa.

4Esum mu mpo hann pue ma nnipa a wɔtene,

ma ɔdomfoɔ, mmɔborɔhunufoɔ ne ɔnokwafoɔ.

5Yiedie bɛba deɛ ne tirim yɛ mmrɛ na ɔde fɛm kwa.

Yiedie bɛba deɛ ɔde atɛntenenee yɛ ne nneɛma so.

6Ampa ara, ɔrenhinhim da biara da;

wɔbɛkae onipa tenenee daa.

7Ɔte asɛmmɔne a, ɛmmɔ ne hu;

nʼakoma atim wɔ Awurade mu ahotosoɔ mu.

8Nʼakoma wɔ banbɔ, na ɔnsuro;

awieeɛ no, ɔde nkonimdie bɛhyia nʼatamfoɔ.

9Ɔto nʼakyɛdeɛ pete aman so ma ahiafoɔ,

ne tenenee wɔ hɔ daa;

wɔbɛkae wɔn daa na wɔahyɛ wɔn animuonyam.

10Omumuyɛfoɔ bɛhunu ama ayɛ no yea,

ɔbɛtwere ne se na wafɔn;

omumuyɛfoɔ tirimpɔ bɛyɛ kwa.