Het Boek

Psalmen 111:1-10

1Prijs de Here!

Met mijn hele hart prijs ik de Here

te midden van de gelovigen en in de samenkomsten.

2Alles wat de Here heeft gemaakt,

is geweldig groot

en wie Hem liefhebben,

zullen daar voortdurend over nadenken.

3Alles wat Hij doet,

beschrijft zijn macht en heerlijkheid en majesteit.

Hij blijft tot in eeuwigheid de rechtvaardige.

4Hij wil ook dat wij altijd

zijn wonderen in herinnering houden.

De Here is vol genade en liefdevol meeleven.

5Wie ontzag voor Hem hebben,

ontvangen voedsel van Hem.

Nooit zal Hij zijn verbond vergeten.

6Hij toonde zijn volk zijn kracht en grote daden,

door hun het hele land te geven

dat voorheen aan de heidenen toebehoorde.

7Alles wat Hij doet,

bevat waarheid en rechtvaardigheid.

Elk woord dat Hij beveelt,

is betrouwbaar.

8Wat Hij zegt,

staat voor eeuwig vast.

Hij doet het ook

en het is altijd getrouw aan de waarheid

en volkomen oprecht.

9Hij heeft zijn volk bevrijd,

zijn verbond ligt voor eeuwig vast.

Zijn naam is heilig

en alle ontzag waard.

10Het diepe ontzag voor de Here

is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen.

Ieder die ontzag voor de Here heeft,

krijgt van Hem verstand en inzicht.

De eer van de Here

wordt voor eeuwig hooggehouden.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 111:1-10

สดุดี 111111 สดุดี 111 ในภาษาฮีบรู แต่ละวรรคของสดุดีบทนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับ

1จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า111:1 ภาษาฮีบรูว่าฮาเลลูยา

ข้าพเจ้าจะเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าหมดหัวใจ

ในที่ประชุมของผู้ชอบธรรมและในที่ชุมนุม

2พระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่

ทุกคนที่ปีติยินดีในพระราชกิจเหล่านั้นก็คิดใคร่ครวญถึง

3พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและทรงเกียรติ

ความชอบธรรมของพระองค์ดำรงนิรันดร์

4พระองค์ทรงกระทำให้การอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่จดจำไม่รู้ลืม

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและทรงเอ็นดูสงสาร

5พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์

พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ตลอดไป

6พระองค์ทรงสำแดงอานุภาพแห่งพระราชกิจของพระองค์แก่เหล่าประชากรของพระองค์

ทรงประทานดินแดนของชนชาติอื่นๆ แก่พวกเขา

7พระราชกิจแห่งพระหัตถ์ของพระองค์นั้นซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม

ข้อบังคับทั้งหมดของพระองค์เชื่อถือได้

8สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่ชั่วนิรันดร์

กำหนดขึ้นจากความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรม

9พระองค์ทรงชำระค่าไถ่สำหรับประชากรของพระองค์

พระองค์ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์ไว้เป็นนิตย์

พระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ น่าเกรงขามยิ่งนัก

10ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญญา

ทุกคนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์มีความเข้าใจดี

การสรรเสริญพระองค์คงอยู่ตราบนิรันดร