Het Boek

Psalmen 111:1-10

1Prijs de Here!

Met mijn hele hart prijs ik de Here

te midden van de gelovigen en in de samenkomsten.

2Alles wat de Here heeft gemaakt,

is geweldig groot

en wie Hem liefhebben,

zullen daar voortdurend over nadenken.

3Alles wat Hij doet,

beschrijft zijn macht en heerlijkheid en majesteit.

Hij blijft tot in eeuwigheid de rechtvaardige.

4Hij wil ook dat wij altijd

zijn wonderen in herinnering houden.

De Here is vol genade en liefdevol meeleven.

5Wie ontzag voor Hem hebben,

ontvangen voedsel van Hem.

Nooit zal Hij zijn verbond vergeten.

6Hij toonde zijn volk zijn kracht en grote daden,

door hun het hele land te geven

dat voorheen aan de heidenen toebehoorde.

7Alles wat Hij doet,

bevat waarheid en rechtvaardigheid.

Elk woord dat Hij beveelt,

is betrouwbaar.

8Wat Hij zegt,

staat voor eeuwig vast.

Hij doet het ook

en het is altijd getrouw aan de waarheid

en volkomen oprecht.

9Hij heeft zijn volk bevrijd,

zijn verbond ligt voor eeuwig vast.

Zijn naam is heilig

en alle ontzag waard.

10Het diepe ontzag voor de Here

is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen.

Ieder die ontzag voor de Here heeft,

krijgt van Hem verstand en inzicht.

De eer van de Here

wordt voor eeuwig hooggehouden.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 111:1-10

Psalmul 111Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor).

1Lăudați‑L pe Domnul!1 Ebr.: Hallelu Yah!

Îi voi mulțumi Domnului din toată inima mea,

în sfatul celor drepți și în comunitate!

2Mari sunt lucrările Domnului;

ele sunt cercetate de toți cei ce găsesc plăcere în ele.

3Plină de măreție și splendoare este lucrarea Lui,

iar dreptatea Lui rămâne pe vecie.

4El a făcut minuni spre aducere-aminte.

Domnul este plin de har și milostiv!

5El dă hrană celor ce se tem de El;

El Își aduce întotdeauna aminte de legământul Său.

6El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său,

dându‑le drept moștenire posesiunile neamurilor.

7Lucrările mâinilor Sale sunt credincioșie și judecată;

toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,

8sunt întărite pe veci de veci,

fiind făcute în credincioșie și dreptate.

9El a trimis poporului Său răscumpărarea;

Și‑a decretat legământul pe vecie.

Sfânt și de temut este Numele Lui!

10Teama de Domnul este începutul înțelepciunii.

Toți cei ce fac aceste lucruri10 Cu referire, probabil, la legământ (v. 9) și la teama de Domnul. au un discernământ bun.

Lauda Lui rămâne pe vecie.