Het Boek

Psalmen 111:1-10

1Prijs de Here!

Met mijn hele hart prijs ik de Here

te midden van de gelovigen en in de samenkomsten.

2Alles wat de Here heeft gemaakt,

is geweldig groot

en wie Hem liefhebben,

zullen daar voortdurend over nadenken.

3Alles wat Hij doet,

beschrijft zijn macht en heerlijkheid en majesteit.

Hij blijft tot in eeuwigheid de rechtvaardige.

4Hij wil ook dat wij altijd

zijn wonderen in herinnering houden.

De Here is vol genade en liefdevol meeleven.

5Wie ontzag voor Hem hebben,

ontvangen voedsel van Hem.

Nooit zal Hij zijn verbond vergeten.

6Hij toonde zijn volk zijn kracht en grote daden,

door hun het hele land te geven

dat voorheen aan de heidenen toebehoorde.

7Alles wat Hij doet,

bevat waarheid en rechtvaardigheid.

Elk woord dat Hij beveelt,

is betrouwbaar.

8Wat Hij zegt,

staat voor eeuwig vast.

Hij doet het ook

en het is altijd getrouw aan de waarheid

en volkomen oprecht.

9Hij heeft zijn volk bevrijd,

zijn verbond ligt voor eeuwig vast.

Zijn naam is heilig

en alle ontzag waard.

10Het diepe ontzag voor de Here

is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen.

Ieder die ontzag voor de Here heeft,

krijgt van Hem verstand en inzicht.

De eer van de Here

wordt voor eeuwig hooggehouden.

New International Version

Psalms 111:1-10

Psalm 111This psalm is an acrostic poem, the lines of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.

1Praise the Lord.111:1 Hebrew Hallelu Yah

I will extol the Lord with all my heart

in the council of the upright and in the assembly.

2Great are the works of the Lord;

they are pondered by all who delight in them.

3Glorious and majestic are his deeds,

and his righteousness endures forever.

4He has caused his wonders to be remembered;

the Lord is gracious and compassionate.

5He provides food for those who fear him;

he remembers his covenant forever.

6He has shown his people the power of his works,

giving them the lands of other nations.

7The works of his hands are faithful and just;

all his precepts are trustworthy.

8They are established for ever and ever,

enacted in faithfulness and uprightness.

9He provided redemption for his people;

he ordained his covenant forever—

holy and awesome is his name.

10The fear of the Lord is the beginning of wisdom;

all who follow his precepts have good understanding.

To him belongs eternal praise.