Het Boek

Psalmen 111:1-10

1Prijs de Here!

Met mijn hele hart prijs ik de Here

te midden van de gelovigen en in de samenkomsten.

2Alles wat de Here heeft gemaakt,

is geweldig groot

en wie Hem liefhebben,

zullen daar voortdurend over nadenken.

3Alles wat Hij doet,

beschrijft zijn macht en heerlijkheid en majesteit.

Hij blijft tot in eeuwigheid de rechtvaardige.

4Hij wil ook dat wij altijd

zijn wonderen in herinnering houden.

De Here is vol genade en liefdevol meeleven.

5Wie ontzag voor Hem hebben,

ontvangen voedsel van Hem.

Nooit zal Hij zijn verbond vergeten.

6Hij toonde zijn volk zijn kracht en grote daden,

door hun het hele land te geven

dat voorheen aan de heidenen toebehoorde.

7Alles wat Hij doet,

bevat waarheid en rechtvaardigheid.

Elk woord dat Hij beveelt,

is betrouwbaar.

8Wat Hij zegt,

staat voor eeuwig vast.

Hij doet het ook

en het is altijd getrouw aan de waarheid

en volkomen oprecht.

9Hij heeft zijn volk bevrijd,

zijn verbond ligt voor eeuwig vast.

Zijn naam is heilig

en alle ontzag waard.

10Het diepe ontzag voor de Here

is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen.

Ieder die ontzag voor de Here heeft,

krijgt van Hem verstand en inzicht.

De eer van de Here

wordt voor eeuwig hooggehouden.

King James Version

Psalms 111:1-10

1Praise ye the LORD. I will praise the LORD with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation.111.1 Praise ye…: Heb. Hallelujah

2The works of the LORD are great, sought out of all them that have pleasure therein.

3His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever.

4He hath made his wonderful works to be remembered: the LORD is gracious and full of compassion.

5He hath given meat unto them that fear him: he will ever be mindful of his covenant.111.5 meat: Heb. prey

6He hath shewed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen.

7The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure.

8They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.111.8 stand…: Heb. are established

9He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name.

10The fear of the LORD is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.111.10 a good…: or, good success111.10 his commandments: Heb. them