Het Boek

Psalmen 111:1-10

1Prijs de Here!

Met mijn hele hart prijs ik de Here

te midden van de gelovigen en in de samenkomsten.

2Alles wat de Here heeft gemaakt,

is geweldig groot

en wie Hem liefhebben,

zullen daar voortdurend over nadenken.

3Alles wat Hij doet,

beschrijft zijn macht en heerlijkheid en majesteit.

Hij blijft tot in eeuwigheid de rechtvaardige.

4Hij wil ook dat wij altijd

zijn wonderen in herinnering houden.

De Here is vol genade en liefdevol meeleven.

5Wie ontzag voor Hem hebben,

ontvangen voedsel van Hem.

Nooit zal Hij zijn verbond vergeten.

6Hij toonde zijn volk zijn kracht en grote daden,

door hun het hele land te geven

dat voorheen aan de heidenen toebehoorde.

7Alles wat Hij doet,

bevat waarheid en rechtvaardigheid.

Elk woord dat Hij beveelt,

is betrouwbaar.

8Wat Hij zegt,

staat voor eeuwig vast.

Hij doet het ook

en het is altijd getrouw aan de waarheid

en volkomen oprecht.

9Hij heeft zijn volk bevrijd,

zijn verbond ligt voor eeuwig vast.

Zijn naam is heilig

en alle ontzag waard.

10Het diepe ontzag voor de Here

is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen.

Ieder die ontzag voor de Here heeft,

krijgt van Hem verstand en inzicht.

De eer van de Here

wordt voor eeuwig hooggehouden.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 111:1-10

Salmo 111

Pagdayaw sa Dios

1Dayawa ang Ginoo! Pasalamatan ko ang Ginoo sa bug-os ko nga tagipusuon sa pagtililipon sang matarong nga mga tawo.

2Gamhanan ang mga binuhatan sang Ginoo;

ginapamalandungan ini sang tanan nga naluyag sini.

3Gamhanan kag halangdon ang mga binuhatan sang Dios,

kag ang iya pagkamatarong nagapadayon sa wala sing katapusan.

4Ginapadumdom gid niya sa aton ang iya makatilingala nga mga binuhatan.

Maluluy-on siya kag mabinalak-on;

5ginahatagan niya sang pagkaon ang mga nagatahod sa iya,

kag ginadumdom niya permi ang iya kasugtanan.

6Ginapakita niya sa iya katawhan kon ano kagamhanan ang iya mga binuhatan,

paagi sa paghatag sa ila sang mga duta sang iban nga mga nasyon.

7Matutom kag matarong siya sa tanan niya nga ginahimo,

kag masaligan ang tanan niya nga mga sugo.

8Ining iya mga sugo nagapadayon sa wala sing katapusan,

kag ginhatag niya ini nga may katutom kag pagkamatarong.

9Ginluwas niya ang iya katawhan,

kag naghimo siya sang kasugtanan sa ila nga wala sing katapusan.

Balaan siya kag makatilingala.

10Kon ang isa ka tawo gusto nga magmaalamon, dapat magtahod siya sa Ginoo.

Ang tanan nga nagatuman sang iya mga sugo may husto nga paghangop.

Dalayawon siya sa wala sing katapusan.