Het Boek

Psalmen 111

1Prijs de Here!
Met mijn hele hart prijs ik de Here
te midden van de gelovigen en in de samenkomsten.
Alles wat de Here heeft gemaakt,
is geweldig groot
en wie Hem liefhebben,
zullen daar voortdurend over nadenken.
Alles wat Hij doet,
beschrijft zijn macht en heerlijkheid en majesteit.
Hij blijft tot in eeuwigheid de rechtvaardige.
Hij wil ook dat wij altijd
zijn wonderen in herinnering houden.
De Here is vol genade en liefdevol meeleven.
Wie ontzag voor Hem hebben,
ontvangen voedsel van Hem.
Nooit zal Hij zijn verbond vergeten.
Hij toonde zijn volk zijn kracht en grote daden,
door hun het hele land te geven
dat voorheen aan de heidenen toebehoorde.
Alles wat Hij doet,
bevat waarheid en rechtvaardigheid.
Elk woord dat Hij beveelt,
is betrouwbaar.
Wat Hij zegt,
staat voor eeuwig vast.
Hij doet het ook
en het is altijd getrouw aan de waarheid
en volkomen oprecht.
Hij heeft zijn volk bevrijd,
zijn verbond ligt voor eeuwig vast.
Zijn naam is heilig
en alle ontzag waard.
10 Het diepe ontzag voor de Here
is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen.
Ieder die ontzag voor de Here heeft,
krijgt van Hem verstand en inzicht.
De eer van de Here
wordt voor eeuwig hoog gehouden.

Amplified Bible

Psalm 111

The Lord Praised for His Goodness.

1Praise the Lord! (Hallelujah!)
I will give thanks to the Lord with all my heart,
In the company of the upright and in the congregation.

Great are the works of the Lord,
Studied by all those who delight in them.

Splendid and majestic is His work,
And His righteousness endures forever.

He has made His wonderful acts to be remembered;
The Lord is gracious and merciful and full of loving compassion.

He has given food to those who fear Him [with awe-inspired reverence];
He will remember His covenant forever.

He has declared and made known to His people the power of His works,
In giving them the heritage of the nations.


The works of His hands are truth and [absolute] justice;
All His precepts are sure (established, reliable, trustworthy).

They are upheld forever and ever;
They are done in [absolute] truth and uprightness.

He has sent redemption to His people;
He has ordained His covenant forever;
Holy and awesome is His name—[inspiring reverence and godly fear].
10 
The [reverent] fear of the Lord is the beginning (the prerequisite, the absolute essential, the alphabet) of wisdom;
A good understanding and a teachable heart are possessed by all those who do the will of the Lord;
His praise endures forever.