Het Boek

Psalmen 110:1-7

1Een psalm van David.

Dit sprak de Here tot mijn Heer:

‘Kom naast Mij zitten, aan mijn rechterhand,

totdat Ik uw vijanden aan u onderworpen heb.’

2De Here laat u machtig heersen vanuit Sion.

U bent de overwinnaar over al uw tegenstanders.

3Uw volk volgt u graag

als u het oproept voor de strijd.

Al heel vroeg in de morgen verschijnen

de sterke jongemannen in prachtige kleding.

4De Here heeft een eed afgelegd

waarvan Hij nimmer spijt krijgt:

‘U bent de eeuwige priester,

zoals ook Melchisedek mijn priester was.’

5De Here is aan uw rechterzijde

en verlaat u niet.

Op de dag van zijn toorn

vernietigt Hij de koningen van deze aarde.

6Hij spreekt het vonnis over de ongelovigen uit

en de lijken stapelen zich op.

Hij vernietigt hen, waar zij ook zijn.

7Onderweg lest Hij zijn dorst bij een beek

en Hij draagt het hoofd fier opgeheven.

Nova Versão Internacional

Salmos 110:1-7

Salmo 110

Salmo davídico.

1O Senhor disse ao meu Senhor:

“Senta-te à minha direita

até que eu faça dos teus inimigos

um estrado para os teus pés”.

2O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião,

e dominarás sobre os teus inimigos!

3Quando convocares as tuas tropas,

o teu povo se apresentará voluntariamente.110.3 A Septuaginta diz contigo está o principado.

Trajando vestes santas,110.3 Vários manuscritos do Texto Massorético e outras versões antigas dizem Dos santos montes.

desde o romper da alvorada

os teus jovens virão como o orvalho.110.3 A Septuaginta, a Versão Siríaca e vários manuscritos do Texto Massorético dizem antes da aurora eu o gerei.

4O Senhor jurou e não se arrependerá:

“Tu és sacerdote para sempre,

segundo a ordem de Melquisedeque”.

5O Senhor está à tua direita;

ele esmagará reis no dia da sua ira.

6Julgará as nações, amontoando os mortos

e esmagando governantes110.6 Ou cabeças em toda a extensão da terra.

7No caminho beberá de um ribeiro,

e então erguerá a cabeça.