Het Boek

Psalmen 110:1-7

1Een psalm van David.

Dit sprak de Here tot mijn Heer:

‘Kom naast Mij zitten, aan mijn rechterhand,

totdat Ik uw vijanden aan u onderworpen heb.’

2De Here laat u machtig heersen vanuit Sion.

U bent de overwinnaar over al uw tegenstanders.

3Uw volk volgt u graag

als u het oproept voor de strijd.

Al heel vroeg in de morgen verschijnen

de sterke jongemannen in prachtige kleding.

4De Here heeft een eed afgelegd

waarvan Hij nimmer spijt krijgt:

‘U bent de eeuwige priester,

zoals ook Melchisedek mijn priester was.’

5De Here is aan uw rechterzijde

en verlaat u niet.

Op de dag van zijn toorn

vernietigt Hij de koningen van deze aarde.

6Hij spreekt het vonnis over de ongelovigen uit

en de lijken stapelen zich op.

Hij vernietigt hen, waar zij ook zijn.

7Onderweg lest Hij zijn dorst bij een beek

en Hij draagt het hoofd fier opgeheven.

New International Reader's Version

Psalm 110:1-7

Psalm 110

A psalm of David.

1The Lord says to my lord,

“Sit at my right hand

until I put your enemies

under your control.”

2The Lord will make your royal authority spread out from Zion to other lands.

He says, “Rule over your enemies who are all around you.”

3Your troops will be willing to fight for you

on the day of battle.

Your young men will be wrapped in holy majesty.

They will come to you like the fresh dew that falls early in the morning.

4The Lord has made a promise.

He will not change his mind.

He has said, “You are a priest forever,

just like Melchizedek.”

5The Lord is at your right hand.

He will crush kings on the day when he is angry.

6He will judge the nations. He will pile up dead bodies on the field of battle.

He will crush the rulers of the whole earth.

7He will drink from a brook along the way and receive new strength.

And so he will win the battle.