Het Boek

Psalmen 110

1Een psalm van David.

Dit sprak de Here tot mijn Heer:
‘Kom naast Mij zitten, aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden aan u onderworpen heb.’
De Here laat u machtig heersen vanuit Sion.
U bent de overwinnaar over al uw tegenstanders.
Uw volk volgt u graag
als u het oproept voor de strijd.
Al heel vroeg in de morgen verschijnen
de sterke jongemannen in prachtige kleding.
De Here heeft een eed afgelegd
waarvan Hij nimmer spijt krijgt:
‘U bent de eeuwige priester,
zoals ook Melchisedek mijn priester was.’
De Here is aan uw rechterzijde
en verlaat u niet.
Op de dag van zijn toorn
vernietigt Hij de koningen van deze aarde.
Hij spreekt het vonnis over de ongelovigen uit
en de lijken stapelen zich op.
Hij vernietigt hen, waar zij ook zijn.
Onderweg lest Hij zijn dorst bij een beek
en Hij draagt het hoofd fier opgeheven.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 110

Славлю Вечного всем своим сердцем
    в совете праведных и в собрании народном.

Велики дела Вечного,
    желанны всеми, кто любит их.
Славны и великолепны деяния Его;
    праведность Его пребудет вечно.
Памятными сделал Он Свои дела;
    милостив и милосерден Вечный[a].
Он даёт пищу боящимся Его,
    вечно помнит Своё соглашение.
Народу Своему Он явил силу Своих дел,
    отдав им землю чужих народов.
Дела Его рук истинны и справедливы,
    Его наставления верны.
Вечно тверды они
    и основаны на истине и правоте.
Своему народу послал Он избавление,
    установил навечно Своё соглашение.
    Его имя свято и грозно!

10 Страх перед Вечным – начало мудрости.
    Разумны те, кто исполняет Его повеления.
    Вечная хвала Ему!

Песнь 111[b]

Славьте Вечного!

Notas al pie

  1. Заб 110:4 Милостив и милосерден Вечный – это выражение основано на словах из Таврота (см. Исх. 34:6) и является родственным арабскому выражению: «бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим», что переводится как: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». В доисламской Аравии христиане государства Набатея использовали похожее выражение, переняв его из иудейской традиции.
  2. Заб 110:10 Песнь 111: В оригинале эта песнь написана в форме акростиха: каждая строка начинается с очередной буквы еврейского алфавита.