Het Boek

Psalmen 11:1-7

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Ik zoek mijn bescherming bij de Here.

Waarom zeggen jullie dan:

‘Vogel, zoek je schuilplaats in de bergen!’

2Kijk zelf maar,

de goddelozen

leggen hun boog al aan de schouder

en spannen de pijlen

om de rechtvaardigen te treffen.

3Als zo de bodem

onder iemands voeten wordt weggehaald,

wat kan een rechtvaardige

dan zelf nog doen?

4De Here woont in zijn heilige tempel,

de troon van de Here is in de hemelen.

Zijn ogen zien alles

en beoordelen wat de mens doet.

5De Here stelt de oprechte mens op de proef,

maar Hij haat slechte en gewelddadige mensen.

6Boven het hoofd van de slechte mensen

trekken de wolken samen,

vuur en zwavel hagelen op hen neer

en een schroeiend hete wind wordt hun deel.

7Want de Here is rechtvaardig.

Hij waardeert het oprechte handelen.

Zij die Hem volgen, doen zijn wil.

Daarom zijn zij in staat

Hem recht in de ogen te kijken.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 11:1-7

Psalmul 11

Pentru dirijor. Al lui David.

1În Domnul mă adăpostesc!

Cum puteți spune sufletului meu:

„Fugi la muntele vostru, ca o pasăre“?

2Iată, cei răi își încordează arcul,

își potrivesc săgeata pe coardă,

ca să‑i țintească pe întuneric

pe cei cu inima dreaptă.

3Când temeliile se surpă,

ce mai poate face cel drept?

4Domnul este în Templul Său cel sfânt,

Domnul este pe tronul Lui din ceruri.

Ochii Lui privesc

și pleoapele Lui îi cercetează pe fiii omului.

5Domnul îl cercetează pe cel drept,

dar sufletul Lui îi urăște

pe cel rău și pe cel ce iubește violența.5 Sau: Domnul îl cercetează pe cel drept și pe cel rău, / iar pe cel ce iubește violența, sufletul Lui îl urăște.

6Peste cei răi va face să plouă cu lațuri6 Sau: cărbuni aprinși., foc și sulf;

un vânt dogoritor este cupa de care au parte.

7Căci Domnul este drept,

iubește dreptatea,

iar cei drepți vor privi fața Lui.