Het Boek

Psalmen 11

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Ik zoek mijn bescherming bij de Here.
Waarom zeggen jullie dan:
‘Vogel, zoek je schuilplaats in de bergen!’
Kijk zelf maar,
de goddelozen
leggen hun boog al aan de schouder
en spannen de pijlen
om de rechtvaardigen te treffen.
Als zo de bodem
onder iemands voeten wordt weggehaald,
wat kan een rechtvaardige
dan zelf nog doen?
De Here woont in zijn heilige tempel,
de troon van de Here is in de hemelen.
Zijn ogen zien alles
en beoordelen wat de mens doet.
De Here stelt de oprechte mens op de proef,
maar Hij haat slechte en gewelddadige mensen.
Boven het hoofd van de slechte mensen
trekken de wolken samen,
vuur en zwavel hagelen op hen neer
en een schroeiend hete wind wordt hun deel.
Want de Here is rechtvaardig.
Hij waardeert het oprechte handelen.
Zij die Hem volgen, doen zijn wil.
Daarom zijn zij in staat
Hem recht in de ogen te kijken.

New Living Translation

Psalm 11

Psalm 11

For the choir director: A psalm of David.

I trust in the Lord for protection.
So why do you say to me,
    “Fly like a bird to the mountains for safety!
The wicked are stringing their bows
    and fitting their arrows on the bowstrings.
They shoot from the shadows
    at those whose hearts are right.
The foundations of law and order have collapsed.
    What can the righteous do?”

But the Lord is in his holy Temple;
    the Lord still rules from heaven.
He watches everyone closely,
    examining every person on earth.
The Lord examines both the righteous and the wicked.
    He hates those who love violence.
He will rain down blazing coals and burning sulfur on the wicked,
    punishing them with scorching winds.
For the righteous Lord loves justice.
    The virtuous will see his face.