Het Boek

Psalmen 11:1-7

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Ik zoek mijn bescherming bij de Here.

Waarom zeggen jullie dan:

‘Vogel, zoek je schuilplaats in de bergen!’

2Kijk zelf maar,

de goddelozen

leggen hun boog al aan de schouder

en spannen de pijlen

om de rechtvaardigen te treffen.

3Als zo de bodem

onder iemands voeten wordt weggehaald,

wat kan een rechtvaardige

dan zelf nog doen?

4De Here woont in zijn heilige tempel,

de troon van de Here is in de hemelen.

Zijn ogen zien alles

en beoordelen wat de mens doet.

5De Here stelt de oprechte mens op de proef,

maar Hij haat slechte en gewelddadige mensen.

6Boven het hoofd van de slechte mensen

trekken de wolken samen,

vuur en zwavel hagelen op hen neer

en een schroeiend hete wind wordt hun deel.

7Want de Here is rechtvaardig.

Hij waardeert het oprechte handelen.

Zij die Hem volgen, doen zijn wil.

Daarom zijn zij in staat

Hem recht in de ogen te kijken.

New International Version

Psalms 11:1-7

Psalm 11

For the director of music. Of David.

1In the Lord I take refuge.

How then can you say to me:

“Flee like a bird to your mountain.

2For look, the wicked bend their bows;

they set their arrows against the strings

to shoot from the shadows

at the upright in heart.

3When the foundations are being destroyed,

what can the righteous do?”

4The Lord is in his holy temple;

the Lord is on his heavenly throne.

He observes everyone on earth;

his eyes examine them.

5The Lord examines the righteous,

but the wicked, those who love violence,

he hates with a passion.

6On the wicked he will rain

fiery coals and burning sulfur;

a scorching wind will be their lot.

7For the Lord is righteous,

he loves justice;

the upright will see his face.