Het Boek

Psalmen 11

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Ik zoek mijn bescherming bij de Here.
Waarom zeggen jullie dan:
‘Vogel, zoek je schuilplaats in de bergen!’
Kijk zelf maar,
de goddelozen
leggen hun boog al aan de schouder
en spannen de pijlen
om de rechtvaardigen te treffen.
Als zo de bodem
onder iemands voeten wordt weggehaald,
wat kan een rechtvaardige
dan zelf nog doen?
De Here woont in zijn heilige tempel,
de troon van de Here is in de hemelen.
Zijn ogen zien alles
en beoordelen wat de mens doet.
De Here stelt de oprechte mens op de proef,
maar Hij haat slechte en gewelddadige mensen.
Boven het hoofd van de slechte mensen
trekken de wolken samen,
vuur en zwavel hagelen op hen neer
en een schroeiend hete wind wordt hun deel.
Want de Here is rechtvaardig.
Hij waardeert het oprechte handelen.
Zij die Hem volgen, doen zijn wil.
Daarom zijn zij in staat
Hem recht in de ogen te kijken.

New International Version

Psalm 11

Psalm 11

For the director of music. Of David.

In the Lord I take refuge.
    How then can you say to me:
    “Flee like a bird to your mountain.
For look, the wicked bend their bows;
    they set their arrows against the strings
to shoot from the shadows
    at the upright in heart.
When the foundations are being destroyed,
    what can the righteous do?”

The Lord is in his holy temple;
    the Lord is on his heavenly throne.
He observes everyone on earth;
    his eyes examine them.
The Lord examines the righteous,
    but the wicked, those who love violence,
    he hates with a passion.
On the wicked he will rain
    fiery coals and burning sulfur;
    a scorching wind will be their lot.

For the Lord is righteous,
    he loves justice;
    the upright will see his face.