Het Boek

Psalmen 108

1Een psalm van David.

Ik voel mij veilig en rustig bij U, mijn God!
Ik verlang ernaar voor U lofliederen te zingen.
Vooruit, harp en citer!
Nog voor de zon opkomt, wil ik al spelen.
In tegenwoordigheid van alle volken, Here,
wil ik U prijzen en eren.
Voor vreemde volken wil ik psalmen over U zingen.
Uw goedheid en liefde zijn onmetelijk,
zij gaan hoger dan het blauw van de hemel.
Uw trouw is net zo min op te meten
als de afstand tot de wolken.
Maak Uzelf maar groot
tot in alle hemelen, mijn God.
Uw macht en majesteit
zullen over de hele wereld worden gezien.
Wilt U ons antwoorden?
Wilt U ons de overwinning bezorgen,
zodat uw volgelingen worden bevrijd?
God heeft in zijn heilige woning gesproken
en ik juich over zijn antwoord.
Ik zal Sichem verdelen
en het dal van Sukkot opmeten.
Gilead en Manasse zijn van mij
en Efraïm is mijn helm.
Juda is de staf waarmee ik regeer.
10 Moab is mijn wasbak,
Edom vertrap ik met mijn sandalen
en over Filistea triomfeer ik.
11 Wie brengt mij naar de versterkte vesting?
Wie begeleidt mij naar Edom?
12 U bent het, o God,
U die ons eerst had verstoten.
Wilt U, o God, optrekken met onze legers?
13 Help ons tegen de vijand,
want hulp van mensen stelt niets voor.
14 Met de hulp van God
kunnen wij dapper strijden,
Hij zal onze vijanden verslaan.

New Living Translation

Psalm 108

Psalm 108

A song. A psalm of David.

My heart is confident in you, O God;
    no wonder I can sing your praises with all my heart!
Wake up, lyre and harp!
    I will wake the dawn with my song.
I will thank you, Lord, among all the people.
    I will sing your praises among the nations.
For your unfailing love is higher than the heavens.
    Your faithfulness reaches to the clouds.
Be exalted, O God, above the highest heavens.
    May your glory shine over all the earth.

Now rescue your beloved people.
    Answer and save us by your power.
God has promised this by his holiness[a]:
“I will divide up Shechem with joy.
    I will measure out the valley of Succoth.
Gilead is mine,
    and Manasseh, too.
Ephraim, my helmet, will produce my warriors,
    and Judah, my scepter, will produce my kings.
But Moab, my washbasin, will become my servant,
    and I will wipe my feet on Edom
    and shout in triumph over Philistia.”

10 Who will bring me into the fortified city?
    Who will bring me victory over Edom?
11 Have you rejected us, O God?
    Will you no longer march with our armies?
12 Oh, please help us against our enemies,
    for all human help is useless.
13 With God’s help we will do mighty things,
    for he will trample down our foes.

Notas al pie

  1. 108:7 Or in his sanctuary.