Het Boek

Psalmen 108:1-14

1Een psalm van David.

2Ik voel mij veilig en rustig bij U, mijn God!

Ik verlang ernaar voor U lofliederen te zingen.

3Vooruit, harp en citer!

Nog voor de zon opkomt, wil ik al spelen.

4In tegenwoordigheid van alle volken, Here,

wil ik U prijzen en eren.

Voor vreemde volken wil ik psalmen over U zingen.

5Uw goedheid en liefde zijn onmetelijk,

zij gaan hoger dan het blauw van de hemel.

Uw trouw is net zomin op te meten

als de afstand tot de wolken.

6Maak Uzelf maar groot

tot in alle hemelen, mijn God.

Uw macht en majesteit

zullen over de hele wereld worden gezien.

7Wilt U ons antwoorden?

Wilt U ons de overwinning bezorgen,

zodat uw volgelingen worden bevrijd?

8God heeft in zijn heilige woning gesproken

en ik juich over zijn antwoord.

Ik zal Sichem verdelen

en het dal van Sukkot opmeten.

9Gilead en Manasse zijn van mij

en Efraïm is mijn helm.

Juda is de staf waarmee ik regeer.

10Moab is mijn wasbak,

Edom vertrap ik met mijn sandalen

en over Filistea triomfeer ik.

11Wie brengt mij naar de versterkte vesting?

Wie begeleidt mij naar Edom?

12U bent het, o God,

U die ons eerst had verstoten.

Wilt U, o God, optrekken met onze legers?

13Help ons tegen de vijand,

want hulp van mensen stelt niets voor.

14Met de hulp van God

kunnen wij dapper strijden,

Hij zal onze vijanden verslaan.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 108:1-13

Dwom 108

Dawid dwom.

1Ao Onyankopɔn, mʼakoma atɔ me yam;

mede me kra nyinaa bɛto wʼayɛyie dwom.

2Monyane, sankuo ne bɛnta!

Mɛnyane anɔpahema.

3Ao Awurade, mɛkamfo wo wɔ aman no mu;

mɛto wo ho dwom wɔ nnipa no mu.

4Wʼadɔeɛ so, ɛkorɔn sene ɔsoro;

wo nokorɛdie duru ewiem.

5Ao Onyankopɔn, ɛsɛ sɛ wɔma wo so tra ɔsoro,

na ama wʼanimuonyam aba asase nyinaa so.

6Fa wo nsa nifa gye yɛn na boa yɛn,

na ama wɔn a wodɔ wɔn no anya nkwa.

7Onyankopɔn akasa afiri ne kronkronbea sɛ,

“Nkonim mu na mɛkyɛ Sekem mu

na masusu Sukot Bɔnhwa.

8Gilead yɛ me dea; Manase nso saa ara;

Efraim yɛ me dadeɛ kyɛ,

Yuda yɛ mʼahempoma.

9Moab yɛ me dwaresɛn,

Edom so na meto me mpaboa guo;

Filistia so na mebɔ ose.”

10Hwan na ɔde me bɛkɔ kuropɔn a wɔabɔ ho ban no mu?

Hwan na ɔbɛdi mʼanim akɔ Edom?

11Ao Onyankopɔn, ɛnyɛ wo na woapo yɛn?

Wo ne yɛn nsraadɔm renkɔ ɔsa bio anaa?

12Boa yɛn tia ɔtamfoɔ no,

na ɔdasani mmoa nka hwee.

13Onyankopɔn wɔ yɛn afa yi, yɛbɛdi nkonim,

na ɔbɛtiatia yɛn atamfoɔ so.