Het Boek

Psalmen 107

1Prijs de Here!
Hij is een goede God.
Want zijn goedheid en liefde
blijven eeuwig bestaan.
Laat ieder die door de Here is bevrijd,
dit blijven zeggen.
Hij heeft hen immers bevrijd
uit de macht van de vijand?
Hij heeft hen teruggehaald
uit alle verre landen,
uit oost en west, uit noord en zuid.
Er waren mensen
die ronddwaalden in de woestijn,
op eenzame plaatsen.
Zij hadden geen plek om te wonen.
Door honger en dorst waren zij
aan het eind van hun krachten.
Toen riepen zij in hun ellende tot de Here
en Hij redde hen uit al hun angst.
Hij liet hen lopen
op een goed begaanbare weg
die leidde naar een stad
waar ook voor hen een huis was.
Laten zij de goedheid en liefde van de Here prijzen
en Hem ook eren om alle wonderen
die Hij voor de mensen heeft gedaan.
Maar ook omdat Hij
de dorstige mensen te drinken heeft gegeven
en de hongerigen heeft voorzien van voedsel.
10 Er waren ook mensen
die in de duisternis moesten leven.
Zij zaten, lichamelijk of geestelijk, vastgebonden.
11 Dat kwam doordat zij
niet wilden luisteren naar wat God zei.
Zij wisten het zelf beter!
Zij sloegen de raadgevingen van God,
de Allerhoogste, in de wind.
12 Daarom had Hij hen in de moeilijkheden gebracht.
Toen zij vielen,
was er niemand die hen hielp.
13 Toen riepen zij in hun ellende tot de Here
en Hij redde hen uit al hun angst.
14 Hij leidde hen uit die diepe duisternis
waarin zij leefden,
en verbrak alles
waarmee zij zaten vastgebonden.
15 Laten zij de goedheid en liefde van de Here prijzen
en Hem ook eren om alle wonderen
die Hij voor de mensen heeft gedaan.
16 Maar ook omdat Hij
de koperen deuren heeft opengebroken
en de metalen sloten ervan heeft vernietigd.
17 Ook waren er mensen
die dwaas handelden.
Wegens hun zondige leven en hun oneerlijkheid
werden zij gemarteld.
18 Zij walgden bij het zien van eten
en stonden al met één been in het graf.
19 Toen riepen zij in hun ellende tot de Here
en Hij redde hen uit al hun angst.
20 Hij kwam en sprak met hen,
Hij maakte hen beter
en rukte hen weg voor de kaken van de dood.
21 Laten zij de goedheid en liefde van de Here prijzen
en Hem ook eren om alle wonderen
die Hij voor de mensen heeft gedaan.
22 Maar laten zij Hem ook lofoffers brengen
en juichend over zijn werk vertellen.
23 Er waren ook mensen
die met hun schepen alle zeeën bevoeren
en overal handel dreven.
24 Zij zagen het machtige scheppingswerk van de Here
en wat Hij in de zeeën had gemaakt.
25 Soms, als Hij sprak,
stak er een storm op die de golven hoog opzweepte.
26 Dan gingen zij met schip en al
omhoog met de golven
en even later weer diep naar beneden,
zij waren dan doodsbang.
27 Zij vielen om en liepen als dronkemannen.
Er bleef van al hun fiere stoerheid niets meer over.
28 Toen riepen zij in hun ellende tot de Here
en Hij redde hen uit al hun angst.
29 Hij zwakte de storm af
tot een zacht ruisende wind
en de golven kalmeerden.
30 Zij waren blij omdat alles weer tot rust kwam.
God Zelf bracht hen veilig naar de haven van bestemming.
31 Laten zij de goedheid en liefde van de Here prijzen
en Hem ook eren om alle wonderen
die Hij voor de mensen heeft gedaan.
32 Maar laten zij Hem ook prijzen
tegenover de leiders van het volk
en Hem de eer geven wanneer zij later alles vertellen.
33 Hij bepaalt of een waterrijk gebied
een woestijn wordt
en bronnen opdrogen
en tot droog land worden.
34 Of dat vruchtbaar land
zoute grond wordt,
omdat de bewoners slecht zijn.
35 Maar Hij maakt ook woestijnen
tot vruchtbare streken
en in droge, gebarsten grond
laat Hij bronnen ontspringen.
36 Daar laat Hij hongerige mensen wonen
en zij bouwen daar een stad.
37 Zij zaaien akkers in
en leggen wijngaarden aan.
De opbrengst dient als voedsel.
38 God zegent hen
en laat hen uitgroeien tot een groot volk.
Ook het vee neemt aanzienlijk toe.
39 Maar als er rampen en slechte tijden komen,
wordt dat volk weer kleiner en verdwijnt.
40 Er komt schande over de machthebbers,
zij dwalen rond zonder doel.
41 God beschermt echter de armen,
Hij behoedt hen voor verdrukking
en breidt hun families uit.
42 De oprechte mensen zijn blij als zij dit zien.
Oneerlijkheid trekt toch altijd aan het kortste eind.
43 Wie denkt dat hij wijs is,
moet goed op deze dingen letten,
en vooral nooit de goedheid en zegeningen van de Here
over het hoofd zien.

New American Standard Bible

Psalm 107

BOOK 5

The Lord Delivers Men from Manifold Troubles.

1Oh give thanks to the Lord, for He is good,
For His lovingkindness is everlasting.
Let the redeemed of the Lord say so,
Whom He has redeemed from the hand of the adversary
And gathered from the lands,
From the east and from the west,
From the north and from the [a]south.

They wandered in the wilderness in a [b]desert region;
They did not find a way to [c]an inhabited city.
They were hungry [d]and thirsty;
Their soul fainted within them.
Then they cried out to the Lord in their trouble;
He delivered them out of their distresses.
He led them also by a [e]straight way,
To go to [f]an inhabited city.
Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His [g]wonders to the sons of men!
For He has satisfied the [h]thirsty soul,
And the hungry soul He has filled with what is good.

10 There were those who dwelt in darkness and in the shadow of death,
Prisoners in [i]misery and [j]chains,
11 Because they had rebelled against the words of God
And spurned the counsel of the Most High.
12 Therefore He humbled their heart with labor;
They stumbled and there was none to help.
13 Then they cried out to the Lord in their trouble;
He saved them out of their distresses.
14 He brought them out of darkness and the shadow of death
And broke their bands apart.
15 Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His [k]wonders to the sons of men!
16 For He has shattered gates of bronze
And cut bars of iron asunder.

17 Fools, because of [l]their rebellious way,
And because of their iniquities, were afflicted.
18 Their soul abhorred all kinds of food,
And they drew near to the gates of death.
19 Then they cried out to the Lord in their trouble;
He saved them out of their distresses.
20 He sent His word and healed them,
And delivered them from their [m]destructions.
21 Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His [n]wonders to the sons of men!
22 Let them also offer sacrifices of thanksgiving,
And tell of His works with joyful singing.

23 Those who go down to the sea in ships,
Who do business on great waters;
24 They have seen the works of the Lord,
And His [o]wonders in the deep.
25 For He spoke and raised up a stormy wind,
Which lifted up the waves [p]of the sea.
26 They rose up to the heavens, they went down to the depths;
Their soul melted away in their misery.
27 They reeled and staggered like a drunken man,
And [q]were at their wits’ end.
28 Then they cried to the Lord in their trouble,
And He brought them out of their distresses.
29 He caused the storm to be still,
So that the waves [r]of the sea were hushed.
30 Then they were glad because they were quiet,
So He guided them to their desired haven.
31 Let them give thanks to the Lord for His lovingkindness,
And for His [s]wonders to the sons of men!
32 Let them extol Him also in the congregation of the people,
And praise Him at the seat of the elders.

33 He [t]changes rivers into a [u]wilderness
And springs of water into a thirsty ground;
34 A fruitful land into a salt waste,
Because of the wickedness of those who dwell in it.
35 He [v]changes a [w]wilderness into a pool of water
And a dry land into springs of water;
36 And there He makes the hungry to dwell,
So that they may establish [x]an inhabited city,
37 And sow fields and plant vineyards,
And [y]gather a fruitful harvest.
38 Also He blesses them and they multiply greatly,
And He does not let their cattle decrease.

39 When they are diminished and bowed down
Through oppression, misery and sorrow,
40 He pours contempt upon [z]princes
And makes them wander in a pathless waste.
41 But He sets the needy [aa]securely on high away from affliction,
And makes his families like a flock.
42 The upright see it and are glad;
But all unrighteousness shuts its mouth.
43 Who is wise? Let him give heed to these things,
And consider the lovingkindnesses of the Lord.

Notas al pie

 1. Psalm 107:3 Lit sea
 2. Psalm 107:4 Lit waste
 3. Psalm 107:4 Or a habitable city; lit a city of habitation
 4. Psalm 107:5 Lit also
 5. Psalm 107:7 Or level
 6. Psalm 107:7 Or a habitable city; lit a city of habitation
 7. Psalm 107:8 I.e. wonderful acts
 8. Psalm 107:9 Or parched
 9. Psalm 107:10 Lit affliction
 10. Psalm 107:10 Lit irons
 11. Psalm 107:15 I.e. wonderful acts
 12. Psalm 107:17 Lit the way of their transgression
 13. Psalm 107:20 Or pits
 14. Psalm 107:21 I.e. wonderful acts
 15. Psalm 107:24 I.e. wonderful acts
 16. Psalm 107:25 Lit of it
 17. Psalm 107:27 Lit all their wisdom was swallowed up
 18. Psalm 107:29 Lit of it
 19. Psalm 107:31 I.e. wonderful acts
 20. Psalm 107:33 Or turns
 21. Psalm 107:33 Or desert
 22. Psalm 107:35 Or turns
 23. Psalm 107:35 Or desert
 24. Psalm 107:36 Or a habitable city; lit a city of habitation
 25. Psalm 107:37 Lit acquire fruits of yield
 26. Psalm 107:40 Or nobles
 27. Psalm 107:41 Lit in an inaccessibly high place