Het Boek

Psalmen 106:1-48

1Halleluja! Prijs de Here.

Hij is een goede God,

want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

2Zou er iemand zijn

die alle goede daden van de Here

kan omschrijven?

Die Hem alle eer kan brengen

waarop Hij recht heeft?

3Gelukkig zijn de mensen

die rechtvaardig leven,

die altijd eerlijk en oprecht optreden.

4Denk toch aan mij, Here.

U houdt immers van uw volk?

Red mij!

5Dan zal ik alle zegeningen

die U voor uw volk hebt weggelegd,

ook mogen zien.

Dan kan ik mij met uw volk verheugen

en dankbaar zijn met het land

dat U ons hebt gegeven.

6Net als onze voorouders

hebben wij heel erg gezondigd.

Wij hebben niet geleefd en gehandeld

volgens uw wil.

7Onze voorouders in Egypte

hechtten geen waarde aan uw wonderen.

Zij dachten niet

aan de zeer vele zegeningen

waarmee U hen overlaadde.

Integendeel,

zij kwamen tegen U in opstand bij de Rietzee.

8God verloste hen echter toch,

ter wille van zijn eigen naam.

Zo werd zijn grote kracht zichtbaar.

9Hij had de macht over die Rietzee

en maakte er een droge weg doorheen.

Zo liepen zij door die watermassa

alsof het een woestijn was.

10God verloste zijn volk

uit de macht van hun achtervolgers,

11die overspoeld werden door het water van de Rietzee:

niemand van hen bleef in leven.

12Toen pas geloofden zij Hem op zijn woord,

zij zongen lofliederen voor Hem.

13Maar algauw vergaten zij weer

wat Hij allemaal had gedaan,

zij vroegen God niet om raad.

14Zij wilden afgoden gaan vereren in de woestijn

en zo daagden zij God uit daar in die woestenij.

15Zij kregen van Hem wat zij wilden,

maar een deel van het volk kwam om.

16In het kamp werden zij jaloers op Mozes en Aäron,

die door de Here waren uitgekozen.

17De aarde ging open en Datan werd verzwolgen,

en met hem ook Abiram

en degenen die met hem gezondigd hadden.

18Het vuur verbrandde allen die God hadden uitgedaagd.

19Toen maakten zij bij de berg Horeb een gouden kalf,

zij knielden ervoor neer alsof het een god was.

20God, de Allerhoogste, ruilden zij in

voor een beeld van een grasetende koe!

21Zij vergaten God,

die hen uit Egypte had bevrijd

en daarvoor grote wonderen had verricht,

22al die prachtige wonderen in Egypte

en bij de Rietzee.

23Op dat moment nam de Here Zich voor

hen te vernietigen.

Maar Mozes, zijn vriend,

kwam voor hen tussenbeide

en voorkwam het.

24Het prachtige land waar zij naartoe gingen,

verwierpen zij

en ze geloofden niet wat God had gezegd.

25Zij mopperden in hun tenten

en luisterden niet naar wat de Here zei.

26Toen werd Hij werkelijk toornig

en zwoer een eed

dat Hij hen allemaal

in de woestijn zou laten sterven.

27Ook hun nageslacht

zou Hij uiteindelijk

onder vreemde volken laten sterven,

hen wegvoeren naar vreemde landen.

28Toen zij Baäl-Peor gingen aanbidden

en zelfs de offers van doden aten.

29Toen zij Hem uitdaagden en kwetsten

door alles wat zij deden,

brak er een plaag uit.

30Maar de priester Pinechas kwam naar voren,

vond de schuldigen en strafte hen.

Toen hield de plaag ook op.

31Deze goede daad van hem is nooit vergeten,

altijd zal God Zich dit blijven herinneren.

32Bij het water van Meriba maakten

de Israëlieten Hem opnieuw boos.

Door hun schuld ging Mozes ook zondigen.

33Zij waren opstandig tegen de Geest van God

en zonder nadenken sprak hij toen.

34Ook roeiden zij de volken

die in het land woonden niet allemaal uit,

hoewel de Here dat toch duidelijk had bevolen.

35In plaats daarvan lieten zij zich in

met die heidense volken

en namen dingen van hen over.

36Zij dienden hun afgoden

en dat werd uiteindelijk hun ondergang.

37Hun zonen en dochters offerden zij

aan de boze geesten.

38Zo vloeide het onschuldige bloed

van hun eigen kinderen.

Zij offerden hen aan de afgoden van het land Kanaän

en het land werd ontheiligd door deze bloedschuld.

39Door alles wat zij deden,

verontreinigden zij zich voor God.

Door wat zij deden,

pleegden zij overspel:

zij verlieten God en volgden de afgoden.

40Toen brandde de toorn van de Here tegen hen los.

Hij walgde van zijn volk en hun land.

41Daarom gaf Hij hen over

in de macht van vreemde volken,

hun vijanden overheersten hen.

42Zij zuchtten onder de verdrukking

en overmacht van hun tegenstanders.

43Zo redde God hen vele keren,

maar zij bleven hun eigen weg gaan.

Uiteindelijk was er geen redden meer aan.

44Telkens echter wanneer God hun onderdrukking zag

en hun kermen hoorde,

45herinnerde Hij Zich zijn verbond met hen.

Dat was in hun voordeel.

Dan kreeg God,

in zijn grote goedheid en trouw,

medelijden met hen.

46Steeds vonden zij Hem

en warmden zich aan zijn liefde en vergeving.

Hun ontvoerders stuurden hen zelfs

weer terug naar hun land.

47Bevrijd ons, Here!

U bent onze God.

Breng ons weer bij elkaar uit alle landen

waarheen wij zijn weggevoerd.

Dan kunnen wij weer met elkaar

uw heilige naam prijzen

en U alle eer brengen.

48De Here, de God van Israël,

komt alle eer toe!

Van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Laat het hele volk

dat bevestigen en ‘amen’ zeggen.

Prijs de Here!

Hindi Contemporary Version

स्तोत्र 106:1-48

स्तोत्र 106

1याहवेह की स्तुति हो!

याहवेह का धन्यवाद करो-वे भले हैं;

उनकी करुणा सदा की है.

2किसमें क्षमता है याहवेह के महाकार्य को लिखने की

अथवा उनका तृप्त स्तवन करने की?

3प्रशंसनीय हैं वे, जो न्याय का पालन करते हैं,

जो सदैव वही करते हैं, जो न्याय संगत ही होता है.

4याहवेह, जब आप अपनी प्रजा पर कृपादृष्टि करें, तब मुझे स्मरण रखिए,

जब आप उन्हें उद्धार दिलाएं, तब मेरा भी ध्यान रखें.

5कि मैं आपके चुने हुओं की समृद्धि देख सकूं,

कि मैं आपके राष्ट्र के आनंद में उल्‍लासित हो सकूं,

कि मैं आपके निज भाग के साथ गर्व कर सकूं.

6हमने अपने पूर्वजों के समान पाप किए हैं;

हमने अपराध किया है, हमारे आचरण में अधर्म था.

7जब हमारे पूर्वज मिस्र देश में थे,

उन्होंने आपके द्वारा किए गए आश्चर्य कार्यों की गहनता को मन में ग्रहण नहीं किया;

उनके लिए आपकी करुणा-प्रेम में किए गए वे अनेक हितकार्य नगण्य ही रहे,

सागर, लाल सागर के तट पर उन्होंने विद्रोह कर दिया.

8फिर भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के निमित्त उनकी रक्षा की,

कि उनका अतुलनीय सामर्थ्य प्रख्यात हो जाए.

9परमेश्वर ने लाल सागर को डांटा और वह सूख गया;

परमेश्वर उन्हें उस गहराई में से इस प्रकार लेकर आगे बढ़ते गए मानो वे वन की मार्ग पर चल रहे हों.

10परमेश्वर ने शत्रुओं से उनकी सुरक्षा की;

उन्हें शत्रुओं के अधिकार से मुक्त कर दिया.

11उनके प्रतिरोधी जल में डूब गए;

उनमें से एक भी जीवित न रहा.

12तब उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया

और उनकी वंदना की.

13किंतु शीघ्र ही वह परमेश्वर के महाकार्य को भूल गए.

यहां तक कि उन्होंने परमेश्वर के निर्देशों की प्रतीक्षा भी नहीं की.

14जब वे वन में थे, वे अपने अनियन्त्रित आवेगों में बह गए;

उजाड़ क्षेत्र में उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली.

15तब परमेश्वर ने उनकी अभिलाषा की पूर्ति कर दी;

इसके अतिरिक्त परमेश्वर ने उन पर महामारी भेज दी.

16मंडप निवासकाल में वे मोशेह

और अहरोन से, जो याहवेह के अभिषिक्त थे, डाह करने लगे.

17तब भूमि फट गई और दाथान को निगल गई;

अबिराम के दल को उसने गाड़ दिया.

18उनके अनुयायियों पर अग्निपात हुआ;

आग ने कुकर्मियों को भस्म कर दिया.

19होरेब पर्वत पर उन्होंने बछड़े की प्रतिमा ढाली

और इस धातु प्रतिमा की आराधना की.

20उन्होंने परमेश्वर की महिमा का विनिमय

उस बैल की प्रतिमा से कर लिया, जो घास चरता है.

21वह उस परमेश्वर को भूल गए, जिन्होंने उनकी रक्षा की थी,

जिन्होंने मिस्र देश में असाधारण कार्य किए थे,

22हाम के क्षेत्र में आश्चर्य कार्य

तथा लाल सागर के तट पर भयंकर कार्य किए थे.

23तब परमेश्वर ने निश्चय किया, कि वह उन्हें नष्ट कर देंगे.

वह उन्हें नष्ट कर चुके होते यदि परमेश्वर के चुने मोशेह उनके

और परमेश्वर के सत्यानाश प्रकोप के मध्य आकर

जलजलाहट को ठंडा न करते.

24इसके बाद इस्राएलियों ने उस सुखदायी भूमि को निकम्मी समझा;

उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया.

25अपने-अपने तंबुओं में वे कुड़कुड़ाते रहे.

उन्होंने याहवेह की आज्ञाएं नहीं मानीं.

26तब याहवेह ने शपथ खाई,

कि वह उन्हें वन में ही मिटा देंगे,

27कि वह उनके वंशजों को अन्य राष्ट्रों के मध्य नष्ट कर देंगे

और उन्हें समस्त पृथ्वी पर बिखरा देंगे.

28उन्होंने पओर के देवता बाल की पूजा-अर्चना की.

उन्होंने उस बलि में से खाया, जो निर्जीव देवताओं को अर्पित की गई थी.

29अपने अधर्म के द्वारा उन्होंने याहवेह के क्रोध को भड़का दिया,

परिणामस्वरूप उनके मध्य महामारी फैल गई.

30तब फिनिहास ने सामने आकर मध्यस्थ का कार्य किया,

और महामारी थम गई.

31उनकी इस भूमिका को पीढ़ी से पीढ़ी के लिए

युक्त घोषित किया गया.

32मेरिबाह जलाशय के निकट उन्होंने याहवेह के कोप को भड़काया,

उनके कारण मोशेह पर संकट आ पड़ा,

33क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध बलवा किया था,

और मोशेह ने बिन सोचे शब्द बोल डाले थे.

34याहवेह के आदेश के अनुरूप

उन्होंने उन लोगों की हत्या नहीं कि,

35परंतु वे अन्य राष्ट्रों से घुल-मिल गए

और उन्होंने उनकी प्रथाएं भी अपना लीं.

36उन्होंने उनकी प्रतिमाओं की आराधना की,

जो उनके लिए फंदा बन गई.

37उन्होंने अपने पुत्र-पुत्रियों को प्रेतों

के लिए बलि कर दिया.

38उन्होंने निर्दोषों का रक्त बहाया,

अपने ही पुत्रों और पुत्रियों का रक्त,

जिनकी उन्होंने कनान देश की प्रतिमाओं को बलि अर्पित की,

और उनके रक्त से भूमि दूषित हो गई.

39अपने कार्यों से उन्होंने स्वयं को भ्रष्ट कर डाला;

उन्होंने अपने ही कार्यों के द्वारा विश्वासघात किया.

40ये सभी वे कार्य थे, जिनके कारण याहवेह अपने ही लोगों से क्रोधित हो गए

और उनको अपना निज भाग उनके लिए घृणास्पद हो गया.

41परमेश्वर ने उन्हें अन्य राष्ट्रों के अधीन कर दिया,

उनके विरोधी ही उन पर शासन करने लगे.

42उनके शत्रु उन पर अधिकार करते रहे

और उन्हें उनकी शक्ति के सामने समर्पण करना पड़ा.

43कितनी ही बार उन्होंने उन्हें मुक्त किया,

किंतु वे थे कि वे विद्रोह करने पर ही सामर्थ्यी थे,

तब वे अपने ही अपराध में नष्ट होते चले गए.

44किंतु उनका संकट परमेश्वर की दृष्टि में था.

तब उन्होंने उनकी पुकार सुनी;

45उनके कल्याण के निमित्त परमेश्वर ने अपनी वाचा का स्मरण किया

और अपने करुणा-प्रेम के परिणामता में परमेश्वर ने उन पर कृपा की.

46परमेश्वर ने उनके प्रति, जिन्होंने उन्हें बंदी बना रखा था,

उनके हृदय में कृपाभाव उत्पन्न कर किया.

47याहवेह, हमारे परमेश्वर, हमारी रक्षा कीजिए,

और हमें विभिन्न राष्ट्रों में से एकत्र कर लीजिए,

कि हम आपके पवित्र नाम के प्रति आभार व्यक्त कर सकें

और आपका स्तवन हमारे गर्व का विषय बन जाए.

48आदि से अनंत काल तक धन्य हैं.

याहवेह, इस्राएल के परमेश्वर,

इस पर सारी प्रजा कहें, “आमेन,”

याहवेह की स्तुति हो.