Het Boek

Psalmen 104:1-35

1Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Here, mijn God, wat bent U groot!

U bent omringd door pracht en majesteit.

2God kleedt Zich in het licht alsof het een mantel is.

De hemel wordt door Hem als een tent opgezet.

3In de wateren maakt Hij zijn zalen.

De wolken zijn de wagen waarop Hij rijdt

en Hij wandelt op de vleugels van de wind.

4De windrichtingen zijn zijn boodschappers

en het vlammende vuur dient Hem.

5De aarde werd door Hem vast neergezet,

zij zal niet omvallen.

6U hebt de diepten van het water bedekt als met een kleed.

Het water reikte zelfs tot boven de bergen.

7Het stroomde weg op uw gezag.

Voor uw stem, die klonk als de dreiging van de donder,

vloeide het snel weg.

8De hoge bergen en de diepe dalen

ontstonden precies waar U ze hebben wilde.

9U hebt aan het water grenzen gesteld

die niet worden overschreden.

De aarde heeft niets meer te vrezen.

10God laat de bronnen ontspringen

en het water als kleine beekjes

langs de berghellingen naar beneden stromen.

11Alle dieren lessen hun dorst daaraan,

ook de wilde ezels.

12De vogels nestelen in de bomen langs de oevers

en zingen het hoogste lied.

13God voorziet de bergen van water.

De aarde kan alleen maar vrucht dragen dankzij U.

14God laat het gras groeien als voedsel voor het vee.

Ook andere gewassen voor de mensen,

zodat zij brood kunnen eten.

15Ook de wijn komt zo uit de aarde voort,

die doet de mensen goed.

Ja, door brood en wijn worden de mensen gezond en sterk.

16De ceders in de Libanon zijn van de Here.

Ook zij ontvangen ruim voldoende water.

17De vogels nestelen erin.

De ooievaars hebben hun nesten in de cipressen.

18Hoog in de bergen leven de steenbokken

en de klipdassen kunnen veilig wonen op de rotsen.

19God laat de maan en de zon op hun vaste tijden

opgaan en ondergaan.

20Wanneer U de duisternis laat invallen,

begint de nacht en alle dieren laten van zich horen.

21Jonge leeuwen willen op jacht naar voedsel,

zij vragen God hun eten te geven.

22Wanneer het ʼs morgens licht wordt,

gaan zij slapen in hun hol.

23Dan beginnen de mensen te leven

en te werken tot de avond valt.

24U hebt zo geweldig veel gemaakt, Here.

U hebt alles met wijsheid gemaakt.

De hele aarde is vol van uw schepping.

25De zee bijvoorbeeld,

groot en uitgestrekt ligt zij daar

vol kleine en grote dieren,

ontelbaar zijn ze.

26Er varen schepen op.

Het grote zeemonster Leviatan

leeft in de zee,

hij is als speelgoed voor U.

27Alles wacht op U.

U geeft elk dier op zijn tijd te eten.

28Als U hun dat geeft,

bewaren zij het.

Als U eten geeft,

zullen zij allemaal genoeg hebben.

29Maar als U niet verschijnt,

worden zij vernietigd.

Als zij geen adem meer krijgen,

sterven zij.

Dan worden zij weer stof.

30Maar als U uw Geest stuurt,

worden zij gemaakt

en alles op aarde lijkt nieuw te worden.

31De macht en majesteit van de Here

blijven tot in eeuwigheid.

De Here is blij met alles

wat Hij heeft gemaakt.

32Als Hij naar de aarde kijkt,

begint die te trillen.

Als Hij de bergen aanraakt,

roken de vulkanen.

33Mijn leven lang zal ik zingen voor de Here.

Zolang ik adem heb,

zal ik lofliederen zingen voor mijn God.

34Ik bid dat Hij Zich verheugt over mijn gedachten.

Ik zal altijd met vreugde aan de Here denken.

35Eens zullen alle zondaars en ongelovigen

niet meer bestaan op deze aarde.

Met hart en ziel prijs ik de Here.

Halleluja!

New Russian Translation

Псалтирь 104:1-45

Псалом 104

(1 Пар. 16:8-22)

1Благодарите Господа, призывайте Его имя;

возвещайте среди народов о Его делах.

2Воспойте Ему, пойте Ему хвалу,

рассказывайте о всех Его чудесах.

3Хвалитесь Его святым именем;

пусть веселятся сердца ищущих Господа.

4Ищите Господа и силу Его,

ищите лица Его всегда.

5Помните чудеса, которые Он сотворил,

знамения Его и суды, что Он произнес.

6О потомки Авраама, слуги Его,

о сыновья Иакова, избранные Его.

7Он – Господь, наш Бог;

суды Его по всей земле.

8Он помнит Свой завет вечно,

слово, данное Им для тысяч поколений, –

9завет, что Он заключил с Авраамом,

и клятву Его Исааку.

10Утвердил Он это Иакову в Закон

и Израилю вечным заветом,

11сказав: «Я отдам тебе ханаанскую землю

в удел твоего наследия»104:9-11 См. Быт. 15:18-21; 26:3-4; 28:13-14..

12Когда они были малочисленны и незначительны,

и были чужеземцами на этой земле,

13то скитались от народа к народу

и из царства в царство.

14Он никому не давал их притеснять

и укорял за них царей:

15«Не трогайте помазанников Моих

и пророкам Моим не делайте зла»104:12-15 См. Быт. 12:10-20 и 20 главу, в которых описываются эти события..

16Он послал голод на землю,

сломил хлебный стебель.

17Он послал перед ними человека:

в рабство был продан Иосиф.

18Стеснили оковами его ноги,

надели на шею железное ярмо,

19пока не исполнилось слово Господне104:19 Слово Господне – или: «его слово».,

пока слово Господне не доказало его правоту.

20Царь приказал, и развязали его,

владыка народов освободил его.

21Он сделал его господином над своим домом

и правителем над всем своим владением,

22чтобы он наставлял104:22 Или: «удерживал в известных пределах». его приближенных, как хотел,

и старейшин его учил мудрости104:16-22 См. Быт. 37–50 главы, в которых описываются эти и другие события из жизни Иосифа..

23Тогда пришел Израиль в Египет,

поселился Иаков в земле Хама.

24И умножил Бог Свой народ

и сделал его сильнее его врагов.

25Возбудил в сердцах врагов ненависть к Своему народу

и хитрость против Его рабов104:23-25 См. Исх. 1:1-14..

26Он послал Моисея, Своего слугу,

и Аарона, которого избрал.

27Они показали среди них Его чудеса

и Его знамения – в земле Хама.

28Он послал тьму, и стало темно,

и они104:28 То есть Моисей и Аарон. не воспротивились Его слову.

29Обратил воды их в кровь

и погубил в них рыбу.

30Земля их закишела множеством лягушек,

которые были даже в покоях царей.

31Он произнес слово, и налетели тучи мух,

комары заполнили все их земли.

32Он послал на них град вместо дождя

и пылающий огонь – на их землю.

33Побил виноград и инжир,

поломал деревья в их земле.

34Сказал, и пришла саранча,

целые тучи без числа,

35и съели всю траву в их земле

и плоды на их полях.

36Затем Он поразил всех первенцев в их земле –

первые плоды их мужской силы104:26-36 См. Исх. 3; 4; 7–12..

37Он вывел Израиль с серебром и золотом,

и не было ни одного среди родов, кто бы споткнулся.

38Египет обрадовался их уходу,

потому что страх перед ними напал на него104:38 Вышеперечисленные события описываются в Исх. 1–14 главы..

39Бог простер облако, чтобы укрыть их,

и огонь, чтобы светить ночью104:39 См. Исх. 13:21-22..

40Народ попросил, и Он послал перепелов,

и насытил людей хлебом с небес104:40 См. Исх. 16 глава..

41Рассек скалу, и полились воды,

рекой потекли в пустыне104:41 См. Исх. 17:1-7..

42Ведь Он вспомнил Свое святое слово

к Аврааму, Своему слуге104:42 См. Быт. 12:1-3; 15 и 17 главы..

43Он вывел Свой народ в радости,

избранных Своих в веселии.

44Дал им земли народов,

и они унаследовали то, над чем трудились другие,

45чтобы соблюдали Его установления

и хранили Его законы.

Аллилуйя!