Het Boek

Psalmen 103:1-22

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen

en zijn heilige naam loven.

2Mijn ziel, prijs de Here

en vergeet vooral nooit

wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.

3Hij vergeeft mij al mijn zonden

en geneest mij van elke ziekte.

4Hij geeft mij het leven terug.

Hij schenkt mij zijn goedheid,

trouw en liefdevolle medelijden.

5Hij overstelpt mij met zegeningen

en ik voel mij weer jong als vroeger.

6De Here helpt allen die verdrukt worden,

Hij laat het recht voor hen zegevieren.

7Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen

en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.

8De Here is vol medelijden, vergeving en genade.

Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.

9Hij blijft niet altijd boos op ons,

eens komt daar een einde aan.

10Hij behandelt ons niet

naar wat wij door onze zonden verdienen.

Hij stelt het goede

tegenover onze tekortkomingen.

11Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,

net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw

voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

12Hij neemt onze zonden van ons af

en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.

Eigenlijk net zo ver

als het oosten van het westen verwijderd is.

13Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,

zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.

14Hij kent ons

en weet dat wij beperkt zijn.

15Het leven van de mens is maar kort,

net als een bloem bloeit hij even,

16maar als de wind erover blaast,

is er niets meer over.

17Maar de goedheid en trouw van de Here

zijn eeuwig

en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.

18Voor wie zijn wil doen

en met zorg hun levensweg met Hem gaan.

19De troon van de Here staat in de hemel,

Hij is Koning over alles.

20Laten alle engelen de Here loven en prijzen.

Zij zijn sterke helden

die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.

21Laten alle hemelse legers de Here prijzen.

Zij zijn de dienaren

die zijn wil uitvoeren.

22Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,

overal waar Hij heerst.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 103:1-22

สดุดี 103

(บทประพันธ์ของดาวิด)

1จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

ทั้งหมดในชีวิตของข้าพเจ้า จงสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

2จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

และอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวงอันเปี่ยมด้วยพระคุณ

3ผู้ทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดของท่าน

และทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้นของท่าน

4ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านจากแดนผู้ตาย

และทรงเชิดชูท่านด้วยความรักมั่นคงและความเอ็นดูสงสาร

5ผู้ทรงให้ท่านอิ่มเอมด้วยสิ่งดีๆ ตลอดชีวิต

เพื่อวัยฉกรรจ์ของท่านจะกลับคืนมาใหม่ เหมือนวัยหนุ่มของนกอินทรี

6องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ความเป็นธรรม

และความยุติธรรมแก่ทุกคนที่ถูกข่มเหงรังแก

7พระองค์ทรงสำแดงทางของพระองค์แก่โมเสส

ทรงสำแดงพระราชกิจของพระองค์แก่ประชากรอิสราเอล

8องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาและทรงพระคุณ

ทรงพระพิโรธช้าและเปี่ยมด้วยความรักมั่นคง

9พระองค์จะไม่ทรงกล่าวโทษอยู่เสมอ

หรือทรงพระพิโรธเป็นนิตย์

10พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำแก่เราอย่างสาสมกับบาปของเรา

หรือลงโทษอย่างสาสมกับความชั่วช้าของเรา

11เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเพียงใด

ความรักของพระองค์ที่มีต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้น

12ตะวันออกไกลจากตะวันตกเพียงใด

พระองค์ก็ทรงยกเอาการล่วงละเมิดของเราออกไปไกลเพียงนั้น

13บิดาเอ็นดูสงสารบุตรของตนฉันใด

องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงเอ็นดูสงสารผู้ที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น

14เพราะพระองค์ทรงทราบว่าเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร

พระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นธุลีดิน

15สำหรับมนุษย์นั้น วันเวลาของเขาก็เหมือนต้นหญ้า

เขาจำเริญขึ้นดุจดอกไม้ในท้องทุ่ง

16เมื่อถูกลมพัดผ่าน มันก็สูญสิ้นไป

และที่แห่งนั้นก็จำมันไม่ได้อีกเลย

17แต่จากนิรันดร์กาลจวบจนนิรันดร์กาล

ความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับผู้ที่ยำเกรงพระองค์

และความชอบธรรมของพระองค์อยู่กับลูกหลานของพวกเขา

18อยู่กับผู้ที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์

และเชื่อฟังข้อบังคับของพระองค์

19องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาพระบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในสวรรค์

ราชอาณาจักรของพระองค์ครอบครองเหนือสรรพสิ่ง

20จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ทูตสวรรค์ของพระองค์เอ๋ย

ท่านผู้มีฤทธิ์ซึ่งปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์

ผู้เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์

21จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ชาวสวรรค์ทั้งมวลเอ๋ย

ท่านผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์

22จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

ราชกิจทั้งสิ้นในทุกแห่งที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย