Het Boek

Psalmen 103:1-22

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen

en zijn heilige naam loven.

2Mijn ziel, prijs de Here

en vergeet vooral nooit

wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.

3Hij vergeeft mij al mijn zonden

en geneest mij van elke ziekte.

4Hij geeft mij het leven terug.

Hij schenkt mij zijn goedheid,

trouw en liefdevolle medelijden.

5Hij overstelpt mij met zegeningen

en ik voel mij weer jong als vroeger.

6De Here helpt allen die verdrukt worden,

Hij laat het recht voor hen zegevieren.

7Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen

en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.

8De Here is vol medelijden, vergeving en genade.

Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.

9Hij blijft niet altijd boos op ons,

eens komt daar een einde aan.

10Hij behandelt ons niet

naar wat wij door onze zonden verdienen.

Hij stelt het goede

tegenover onze tekortkomingen.

11Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,

net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw

voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

12Hij neemt onze zonden van ons af

en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.

Eigenlijk net zo ver

als het oosten van het westen verwijderd is.

13Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,

zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.

14Hij kent ons

en weet dat wij beperkt zijn.

15Het leven van de mens is maar kort,

net als een bloem bloeit hij even,

16maar als de wind erover blaast,

is er niets meer over.

17Maar de goedheid en trouw van de Here

zijn eeuwig

en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.

18Voor wie zijn wil doen

en met zorg hun levensweg met Hem gaan.

19De troon van de Here staat in de hemel,

Hij is Koning over alles.

20Laten alle engelen de Here loven en prijzen.

Zij zijn sterke helden

die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.

21Laten alle hemelse legers de Here prijzen.

Zij zijn de dienaren

die zijn wil uitvoeren.

22Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,

overal waar Hij heerst.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Nova Versão Internacional

Salmos 103:1-22

Salmo 103

Davídico.

1Bendiga o Senhor a minha alma!

Bendiga o Senhor todo o meu ser!

2Bendiga o Senhor a minha alma!

Não esqueça nenhuma de suas bênçãos!

3É ele que perdoa todos os seus pecados

e cura todas as suas doenças,

4que resgata a sua vida da sepultura

e o coroa de bondade e compaixão,

5que enche de bens a sua existência,

de modo que a sua juventude se renova como a águia.

6O Senhor faz justiça

e defende a causa dos oprimidos.

7Ele manifestou os seus caminhos a Moisés;

os seus feitos, aos israelitas.

8O Senhor é compassivo e misericordioso,

mui paciente e cheio de amor.

9Não acusa sem cessar

nem fica ressentido para sempre;

10não nos trata conforme os nossos pecados

nem nos retribui conforme as nossas iniquidades.

11Pois como os céus se elevam acima da terra,

assim é grande o seu amor para com os que o temem;

12e como o Oriente está longe do Ocidente,

assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões.

13Como um pai tem compaixão de seus filhos,

assim o Senhor tem compaixão dos que o temem;

14pois ele sabe do que somos formados;

lembra-se de que somos pó.

15A vida do homem é semelhante à relva;

ele floresce como a flor do campo,

16que se vai quando sopra o vento;

tampouco se sabe mais o lugar que ocupava.

17Mas o amor leal do Senhor,

o seu amor eterno, está com os que o temem

e a sua justiça com os filhos dos seus filhos,

18com os que guardam a sua aliança

e se lembram de obedecer aos seus preceitos.

19O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus,

e como rei domina sobre tudo o que existe.

20Bendigam o Senhor,

vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra.

21Bendigam o Senhor todos os seus exércitos,

vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade.

22Bendigam o Senhor todas as suas obras

em todos os lugares do seu domínio.

Bendiga o Senhor a minha alma!