Het Boek

Psalmen 103

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen
en zijn heilige naam loven.
Mijn ziel, prijs de Here
en vergeet vooral nooit
wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
Hij vergeeft mij al mijn zonden
en geneest mij van elke ziekte.
Hij geeft mij het leven terug.
Hij schenkt mij zijn goedheid,
trouw en liefdevolle medelijden.
Hij overstelpt mij met zegeningen
en ik voel mij weer jong als vroeger.
De Here helpt allen die verdrukt worden,
Hij laat het recht voor hen zegevieren.
Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen
en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.
De Here is vol medelijden, vergeving en genade.
Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
Hij blijft niet altijd boos op ons,
eens komt daar een einde aan.
10 Hij behandelt ons niet
naar wat wij door onze zonden verdienen.
Hij stelt het goede
tegenover onze tekortkomingen.
11 Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,
net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw
voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
12 Hij neemt onze zonden van ons af
en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.
Eigenlijk net zo ver
als het oosten van het westen verwijderd is.
13 Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,
zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.
14 Hij kent ons
en weet dat wij beperkt zijn.
15 Het leven van de mens is maar kort,
net als een bloem bloeit hij even,
16 maar als de wind erover blaast,
is er niets meer over.
17 Maar de goedheid en trouw van de Here
zijn eeuwig
en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.
18 Voor wie zijn wil doen
en met zorg hun levensweg met Hem gaan.
19 De troon van de Here staat in de hemel,
Hij is Koning over alles.
20 Laten alle engelen de Here loven en prijzen.
Zij zijn sterke helden
die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.
21 Laten alle hemelse legers de Here prijzen.
Zij zijn de dienaren
die zijn wil uitvoeren.
22 Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,
overal waar Hij heerst.
Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

New Living Translation

Psalm 103

Psalm 103

A psalm of David.

Let all that I am praise the Lord;
    with my whole heart, I will praise his holy name.
Let all that I am praise the Lord;
    may I never forget the good things he does for me.
He forgives all my sins
    and heals all my diseases.
He redeems me from death
    and crowns me with love and tender mercies.
He fills my life with good things.
    My youth is renewed like the eagle’s!

The Lord gives righteousness
    and justice to all who are treated unfairly.

He revealed his character to Moses
    and his deeds to the people of Israel.
The Lord is compassionate and merciful,
    slow to get angry and filled with unfailing love.
He will not constantly accuse us,
    nor remain angry forever.
10 He does not punish us for all our sins;
    he does not deal harshly with us, as we deserve.
11 For his unfailing love toward those who fear him
    is as great as the height of the heavens above the earth.
12 He has removed our sins as far from us
    as the east is from the west.
13 The Lord is like a father to his children,
    tender and compassionate to those who fear him.
14 For he knows how weak we are;
    he remembers we are only dust.
15 Our days on earth are like grass;
    like wildflowers, we bloom and die.
16 The wind blows, and we are gone—
    as though we had never been here.
17 But the love of the Lord remains forever
    with those who fear him.
His salvation extends to the children’s children
18     of those who are faithful to his covenant,
    of those who obey his commandments!

19 The Lord has made the heavens his throne;
    from there he rules over everything.

20 Praise the Lord, you angels,
    you mighty ones who carry out his plans,
    listening for each of his commands.
21 Yes, praise the Lord, you armies of angels
    who serve him and do his will!
22 Praise the Lord, everything he has created,
    everything in all his kingdom.

Let all that I am praise the Lord.