Het Boek

Psalmen 103:1-22

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen

en zijn heilige naam loven.

2Mijn ziel, prijs de Here

en vergeet vooral nooit

wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.

3Hij vergeeft mij al mijn zonden

en geneest mij van elke ziekte.

4Hij geeft mij het leven terug.

Hij schenkt mij zijn goedheid,

trouw en liefdevolle medelijden.

5Hij overstelpt mij met zegeningen

en ik voel mij weer jong als vroeger.

6De Here helpt allen die verdrukt worden,

Hij laat het recht voor hen zegevieren.

7Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen

en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.

8De Here is vol medelijden, vergeving en genade.

Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.

9Hij blijft niet altijd boos op ons,

eens komt daar een einde aan.

10Hij behandelt ons niet

naar wat wij door onze zonden verdienen.

Hij stelt het goede

tegenover onze tekortkomingen.

11Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,

net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw

voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

12Hij neemt onze zonden van ons af

en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.

Eigenlijk net zo ver

als het oosten van het westen verwijderd is.

13Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,

zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.

14Hij kent ons

en weet dat wij beperkt zijn.

15Het leven van de mens is maar kort,

net als een bloem bloeit hij even,

16maar als de wind erover blaast,

is er niets meer over.

17Maar de goedheid en trouw van de Here

zijn eeuwig

en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.

18Voor wie zijn wil doen

en met zorg hun levensweg met Hem gaan.

19De troon van de Here staat in de hemel,

Hij is Koning over alles.

20Laten alle engelen de Here loven en prijzen.

Zij zijn sterke helden

die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.

21Laten alle hemelse legers de Here prijzen.

Zij zijn de dienaren

die zijn wil uitvoeren.

22Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,

overal waar Hij heerst.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

New International Reader's Version

Psalm 103:1-22

Psalm 103

A psalm of David.

1I will praise the Lord.

Deep down inside me, I will praise him.

I will praise him, because his name is holy.

2I will praise the Lord.

I won’t forget anything he does for me.

3He forgives all my sins.

He heals all my sicknesses.

4He saves my life from going down into the grave.

His faithful and tender love makes me feel like a king.

5He satisfies me with the good things I desire.

Then I feel young and strong again, just like an eagle.

6The Lord does what is right and fair

for all who are treated badly.

7He told Moses all about his plans.

He let the people of Israel see his mighty acts.

8The Lord is tender and kind. He is gracious.

He is slow to get angry. He is full of love.

9He won’t keep bringing charges against us.

He won’t stay angry with us forever.

10He doesn’t punish us for our sins as much as we should be punished.

He doesn’t pay us back in keeping with the evil things we’ve done.

11He loves those who have respect for him.

His love is as high as the heavens are above the earth.

12He has removed our sins from us.

He has removed them as far as the east is from the west.

13A father is tender and kind to his children.

In the same way, the Lord is tender and kind

to those who have respect for him.

14He knows what we are made of.

He remembers that we are dust.

15The life of human beings is like grass.

People grow like the flowers in the field.

16When the wind blows on them, they are gone.

No one can tell that they had ever been there.

17But the Lord’s love

for those who have respect for him

lasts for ever and ever.

Their children’s children will know

that he always does what is right.

18He always loves those who keep his covenant.

He always does what is right for those who remember to obey his commands.

19The Lord has set up his throne in heaven.

His kingdom rules over all.

20Praise the Lord, you angels of his.

Praise him, you mighty ones

who carry out his orders and obey his word.

21Praise the Lord, all you angels in heaven.

Praise him, all you who serve him and do what he wants.

22Let everything the Lord has made praise him

everywhere in his kingdom.

I will praise the Lord.