Het Boek

Psalmen 103

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen
en zijn heilige naam loven.
Mijn ziel, prijs de Here
en vergeet vooral nooit
wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
Hij vergeeft mij al mijn zonden
en geneest mij van elke ziekte.
Hij geeft mij het leven terug.
Hij schenkt mij zijn goedheid,
trouw en liefdevolle medelijden.
Hij overstelpt mij met zegeningen
en ik voel mij weer jong als vroeger.
De Here helpt allen die verdrukt worden,
Hij laat het recht voor hen zegevieren.
Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen
en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.
De Here is vol medelijden, vergeving en genade.
Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
Hij blijft niet altijd boos op ons,
eens komt daar een einde aan.
10 Hij behandelt ons niet
naar wat wij door onze zonden verdienen.
Hij stelt het goede
tegenover onze tekortkomingen.
11 Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,
net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw
voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
12 Hij neemt onze zonden van ons af
en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.
Eigenlijk net zo ver
als het oosten van het westen verwijderd is.
13 Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,
zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.
14 Hij kent ons
en weet dat wij beperkt zijn.
15 Het leven van de mens is maar kort,
net als een bloem bloeit hij even,
16 maar als de wind erover blaast,
is er niets meer over.
17 Maar de goedheid en trouw van de Here
zijn eeuwig
en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.
18 Voor wie zijn wil doen
en met zorg hun levensweg met Hem gaan.
19 De troon van de Here staat in de hemel,
Hij is Koning over alles.
20 Laten alle engelen de Here loven en prijzen.
Zij zijn sterke helden
die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.
21 Laten alle hemelse legers de Here prijzen.
Zij zijn de dienaren
die zijn wil uitvoeren.
22 Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,
overal waar Hij heerst.
Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

New American Standard Bible

Psalm 103

Praise for the Lord’s Mercies.

A Psalm of David.

1Bless the Lord, O my soul,
And all that is within me, bless His holy name.
Bless the Lord, O my soul,
And forget none of His benefits;
Who pardons all your iniquities,
Who heals all your diseases;
Who redeems your life from the pit,
Who crowns you with lovingkindness and compassion;
Who satisfies your [a]years with good things,
So that your youth is renewed like the eagle.

The Lord performs [b]righteous deeds
And judgments for all who are oppressed.
He made known His ways to Moses,
His acts to the sons of Israel.
The Lord is compassionate and gracious,
Slow to anger and abounding in lovingkindness.
He will not always strive with us,
Nor will He keep His anger forever.
10 He has not dealt with us according to our sins,
Nor rewarded us according to our iniquities.
11 For as high as the heavens are above the earth,
So great is His lovingkindness toward those who [c]fear Him.
12 As far as the east is from the west,
So far has He removed our transgressions from us.
13 Just as a father has compassion on his children,
So the Lord has compassion on those who [d]fear Him.
14 For He Himself knows [e]our frame;
He is mindful that we are but dust.

15 As for man, his days are like grass;
As a flower of the field, so he flourishes.
16 When the wind has passed over it, it is no more,
And its place acknowledges it no longer.
17 But the lovingkindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who [f]fear Him,
And His [g]righteousness to children’s children,
18 To those who keep His covenant
And remember His precepts to do them.

19 The Lord has established His throne in the heavens,
And His [h]sovereignty rules over [i]all.
20 Bless the Lord, you His angels,
Mighty in strength, who perform His word,
Obeying the voice of His word!
21 Bless the Lord, all you His hosts,
You who serve Him, doing His will.
22 Bless the Lord, all you works of His,
In all places of His dominion;
Bless the Lord, O my soul!

Notas al pie

  1. Psalm 103:5 Or desire
  2. Psalm 103:6 Or deeds of vindication
  3. Psalm 103:11 Or revere
  4. Psalm 103:13 Or revere
  5. Psalm 103:14 I.e. what we are made of
  6. Psalm 103:17 Or revere
  7. Psalm 103:17 I.e. faithfulness to His gracious promises
  8. Psalm 103:19 Or kingdom
  9. Psalm 103:19 I.e. the universe