Het Boek

Psalmen 103

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen
en zijn heilige naam loven.
Mijn ziel, prijs de Here
en vergeet vooral nooit
wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
Hij vergeeft mij al mijn zonden
en geneest mij van elke ziekte.
Hij geeft mij het leven terug.
Hij schenkt mij zijn goedheid,
trouw en liefdevolle medelijden.
Hij overstelpt mij met zegeningen
en ik voel mij weer jong als vroeger.
De Here helpt allen die verdrukt worden,
Hij laat het recht voor hen zegevieren.
Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen
en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.
De Here is vol medelijden, vergeving en genade.
Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
Hij blijft niet altijd boos op ons,
eens komt daar een einde aan.
10 Hij behandelt ons niet
naar wat wij door onze zonden verdienen.
Hij stelt het goede
tegenover onze tekortkomingen.
11 Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,
net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw
voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
12 Hij neemt onze zonden van ons af
en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.
Eigenlijk net zo ver
als het oosten van het westen verwijderd is.
13 Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,
zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.
14 Hij kent ons
en weet dat wij beperkt zijn.
15 Het leven van de mens is maar kort,
net als een bloem bloeit hij even,
16 maar als de wind erover blaast,
is er niets meer over.
17 Maar de goedheid en trouw van de Here
zijn eeuwig
en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.
18 Voor wie zijn wil doen
en met zorg hun levensweg met Hem gaan.
19 De troon van de Here staat in de hemel,
Hij is Koning over alles.
20 Laten alle engelen de Here loven en prijzen.
Zij zijn sterke helden
die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.
21 Laten alle hemelse legers de Here prijzen.
Zij zijn de dienaren
die zijn wil uitvoeren.
22 Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,
overal waar Hij heerst.
Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

The Message

Psalm 103

A David Psalm

11-2 O my soul, bless God.
    From head to toe, I’ll bless his holy name!
O my soul, bless God,
    don’t forget a single blessing!

3-5 He forgives your sins—every one.
    He heals your diseases—every one.
    He redeems you from hell—saves your life!
    He crowns you with love and mercy—a paradise crown.
    He wraps you in goodness—beauty eternal.
    He renews your youth—you’re always young in his presence.

6-18 God makes everything come out right;
    he puts victims back on their feet.
He showed Moses how he went about his work,
    opened up his plans to all Israel.
God is sheer mercy and grace;
    not easily angered, he’s rich in love.
He doesn’t endlessly nag and scold,
    nor hold grudges forever.
He doesn’t treat us as our sins deserve,
    nor pay us back in full for our wrongs.
As high as heaven is over the earth,
    so strong is his love to those who fear him.
And as far as sunrise is from sunset,
    he has separated us from our sins.
As parents feel for their children,
    God feels for those who fear him.
He knows us inside and out,
    keeps in mind that we’re made of mud.
Men and women don’t live very long;
    like wildflowers they spring up and blossom,
But a storm snuffs them out just as quickly,
    leaving nothing to show they were here.
God’s love, though, is ever and always,
    eternally present to all who fear him,
Making everything right for them and their children
    as they follow his Covenant ways
    and remember to do whatever he said.

19-22 God has set his throne in heaven;
    he rules over us all. He’s the King!
So bless God, you angels,
    ready and able to fly at his bidding,
    quick to hear and do what he says.
Bless God, all you armies of angels,
    alert to respond to whatever he wills.
Bless God, all creatures, wherever you are—
    everything and everyone made by God.

And you, O my soul, bless God!