Het Boek

Psalmen 103:1-22

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen

en zijn heilige naam loven.

2Mijn ziel, prijs de Here

en vergeet vooral nooit

wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.

3Hij vergeeft mij al mijn zonden

en geneest mij van elke ziekte.

4Hij geeft mij het leven terug.

Hij schenkt mij zijn goedheid,

trouw en liefdevolle medelijden.

5Hij overstelpt mij met zegeningen

en ik voel mij weer jong als vroeger.

6De Here helpt allen die verdrukt worden,

Hij laat het recht voor hen zegevieren.

7Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen

en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.

8De Here is vol medelijden, vergeving en genade.

Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.

9Hij blijft niet altijd boos op ons,

eens komt daar een einde aan.

10Hij behandelt ons niet

naar wat wij door onze zonden verdienen.

Hij stelt het goede

tegenover onze tekortkomingen.

11Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,

net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw

voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

12Hij neemt onze zonden van ons af

en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.

Eigenlijk net zo ver

als het oosten van het westen verwijderd is.

13Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,

zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.

14Hij kent ons

en weet dat wij beperkt zijn.

15Het leven van de mens is maar kort,

net als een bloem bloeit hij even,

16maar als de wind erover blaast,

is er niets meer over.

17Maar de goedheid en trouw van de Here

zijn eeuwig

en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.

18Voor wie zijn wil doen

en met zorg hun levensweg met Hem gaan.

19De troon van de Here staat in de hemel,

Hij is Koning over alles.

20Laten alle engelen de Here loven en prijzen.

Zij zijn sterke helden

die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.

21Laten alle hemelse legers de Here prijzen.

Zij zijn de dienaren

die zijn wil uitvoeren.

22Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,

overal waar Hij heerst.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 103:1-22

103

1私は心から、主のきよい御名をたたえます。

2私は主をほめたたえます。

あなたがなしてくださった数々のすばらしいことを

私は決して忘れません。

3主は私の罪をみな赦し、病気を治してくださいます。

4地獄に行くはずのこの身を贖い、

恵みとあわれみで包んでくださいます。

5私の一生は祝福で覆われ、鷲のように若返ります。

6主は、不当に扱われている者を公平にさばかれます。

7主はご自分の意思とご性質を、

モーセおよびイスラエルの民に知らされました。

8主は、虫けら同然の者をあわれみ、

優しくいたわってくださいます。

すぐにお怒りにならず、恵みと愛に満ち、

9いつまでも怒りの心を持ち続けたりはしません。

10罪の深さに応じて私たちが当然受けるべき罰を

そのまま下すこともありません。

11神を恐れ、あがめる者には、

無尽蔵のあわれみをかけてくださいます。

12神は私たちの罪を取り除き、

はるか地平線のかなたに投げ捨ててくださいました。

13主は、恐れかしこむ者に対しては、

父親のように優しい思いやりを示してくださいます。

14私たちが土くれにすぎず、

15また草花のようにはかなく、

16風に吹き飛ばされて消えるような

ちっぽけなものであることを知っておられるからです。

17-18しかし主は、ご自分を信じる者をいつまでも恵み、

神との契約を忠実に守り従う人を、

子々孫々に至るまでお救いになります。

19主は天に御座をすえ、

すべてのものを支配なさいます。

20神の命令を一つとして聞きもらさず、

すぐ実行に移す御使いたちよ、

主をほめたたえなさい。

21神に仕える天使の軍団よ、

絶え間なく主をほめたたえなさい。

22万物が声を合わせて、賛美しますように。

私も力いっぱいにほめ歌います。