Het Boek

Psalmen 103:1-22

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen

en zijn heilige naam loven.

2Mijn ziel, prijs de Here

en vergeet vooral nooit

wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.

3Hij vergeeft mij al mijn zonden

en geneest mij van elke ziekte.

4Hij geeft mij het leven terug.

Hij schenkt mij zijn goedheid,

trouw en liefdevolle medelijden.

5Hij overstelpt mij met zegeningen

en ik voel mij weer jong als vroeger.

6De Here helpt allen die verdrukt worden,

Hij laat het recht voor hen zegevieren.

7Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen

en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.

8De Here is vol medelijden, vergeving en genade.

Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.

9Hij blijft niet altijd boos op ons,

eens komt daar een einde aan.

10Hij behandelt ons niet

naar wat wij door onze zonden verdienen.

Hij stelt het goede

tegenover onze tekortkomingen.

11Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,

net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw

voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

12Hij neemt onze zonden van ons af

en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.

Eigenlijk net zo ver

als het oosten van het westen verwijderd is.

13Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,

zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.

14Hij kent ons

en weet dat wij beperkt zijn.

15Het leven van de mens is maar kort,

net als een bloem bloeit hij even,

16maar als de wind erover blaast,

is er niets meer over.

17Maar de goedheid en trouw van de Here

zijn eeuwig

en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.

18Voor wie zijn wil doen

en met zorg hun levensweg met Hem gaan.

19De troon van de Here staat in de hemel,

Hij is Koning over alles.

20Laten alle engelen de Here loven en prijzen.

Zij zijn sterke helden

die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.

21Laten alle hemelse legers de Here prijzen.

Zij zijn de dienaren

die zijn wil uitvoeren.

22Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,

overal waar Hij heerst.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 103:1-22

Salmo 103Salmo 103 Ang titulo sa Hebreo: Ginsulat ni David.

Ang Gugma sang Dios

1Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.

Dayawon ko ang iya pagkabalaan103:1 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan. sa bug-os ko nga pagkatawo.

2Dapat dayawon ko gid ang Ginoo,

kag dapat indi ko pagkalimtan kon ano ang iya kaayo.

3Ginapatawad niya ang tanan ko nga sala,

kag ginaayo niya ang tanan ko nga balatian.

4Ginaluwas niya ako sa kamatayon,

kag ginabendisyunan niya ako sang iya gugma kag kaluoy.

5Ginahatagan niya ako sang maayo nga mga butang samtang nagakabuhi ako

sa bagay nga nagabataon ako kag makusog pareho sa agila.

6Nagahukom ang Ginoo pabor sa tanan nga ginapigos;

ginahatagan niya sila sang hustisya.

7Ginpahayag niya ang iya pamaagi kay Moises

kag ginpakita niya sa katawhan sang Israel ang iya gamhanan nga mga binuhatan.

8Mabinalak-on siya kag maluluy-on;

mahigugmaon siya kag indi dali maakig.

9Wala nagapadayon ang iya pagsabdong,

kag indi permanente ang iya kaakig.

10Wala niya kita ginsilutan sang nagakabagay sa aton mga sala.

Wala siya nagbalos sa aton suno sa aton mga kalautan.

11Kay subong nga dako ang distansya sang langit sa duta,

dako man ang iya paghigugma sa mga nagatahod sa iya.

12Subong nga malayo ang sidlangan sa nakatundan,

malayo man ang pagseparar niya sang aton mga sala sa aton.

13Subong nga ang amay maluluy-on sa iya mga anak,

ang Ginoo maluluy-on man sa mga nagatahod sa iya.

14Kay nahibaluan niya kon paano kita ginhimo.

Ginadumdom niya nga ginhimo kita halin sa duta.

15Kita nga mga tawo, ang aton kabuhi pareho sa hilamon.

Nagauswag kita pareho sa nagalambo nga bulak sa latagon.

16Dayon nagahuyop ang hangin sa sini nga bulak,

kag nadula ini kag indi na makita.

17-18Pero wala sing katapusan ang gugma sang Ginoo sa mga nagatahod sa iya, sa mga nagatuman sang iya kasugtanan, kag sa mga nagadumdom sa pagtuman sang iya mga sugo.

Kag ang iya matarong nga ginahimo magapadayon sa ila mga kaliwat.

19Ginbutang sang Ginoo ang iya trono sa langit, kag nagahari siya sa tanan.

20Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga gamhanan niya nga mga anghel nga nagapamati kag nagatuman sang iya mga pulong.

21Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya langitnon nga mga tinuga nga nagaalagad sa iya kag nagatuman sang iya kabubut-on.

22Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya mga tinuga sa tanan nga lugar nga iya ginagamhan.

Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.