Het Boek

Psalmen 103

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen
en zijn heilige naam loven.
Mijn ziel, prijs de Here
en vergeet vooral nooit
wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
Hij vergeeft mij al mijn zonden
en geneest mij van elke ziekte.
Hij geeft mij het leven terug.
Hij schenkt mij zijn goedheid,
trouw en liefdevolle medelijden.
Hij overstelpt mij met zegeningen
en ik voel mij weer jong als vroeger.
De Here helpt allen die verdrukt worden,
Hij laat het recht voor hen zegevieren.
Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen
en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.
De Here is vol medelijden, vergeving en genade.
Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
Hij blijft niet altijd boos op ons,
eens komt daar een einde aan.
10 Hij behandelt ons niet
naar wat wij door onze zonden verdienen.
Hij stelt het goede
tegenover onze tekortkomingen.
11 Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,
net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw
voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
12 Hij neemt onze zonden van ons af
en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.
Eigenlijk net zo ver
als het oosten van het westen verwijderd is.
13 Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,
zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.
14 Hij kent ons
en weet dat wij beperkt zijn.
15 Het leven van de mens is maar kort,
net als een bloem bloeit hij even,
16 maar als de wind erover blaast,
is er niets meer over.
17 Maar de goedheid en trouw van de Here
zijn eeuwig
en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.
18 Voor wie zijn wil doen
en met zorg hun levensweg met Hem gaan.
19 De troon van de Here staat in de hemel,
Hij is Koning over alles.
20 Laten alle engelen de Here loven en prijzen.
Zij zijn sterke helden
die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.
21 Laten alle hemelse legers de Here prijzen.
Zij zijn de dienaren
die zijn wil uitvoeren.
22 Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,
overal waar Hij heerst.
Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 103

Ang Gugma sang Dios

1Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.
Dayawon ko ang iya pagkabalaan[a] sa bug-os ko nga pagkatawo.
Dapat dayawon ko gid ang Ginoo,
kag dapat indi ko pagkalimtan kon ano ang iya kaayo.
Ginapatawad niya ang tanan ko nga sala,
kag ginaayo niya ang tanan ko nga balatian.
Ginaluwas niya ako sa kamatayon,
kag ginabendisyunan niya ako sang iya gugma kag kaluoy.
Ginahatagan niya ako sang maayo nga mga butang samtang nagakabuhi ako
sa bagay nga nagabataon ako kag makusog pareho sa agila.

Nagahukom ang Ginoo pabor sa tanan nga ginapigos;
ginahatagan niya sila sang hustisya.
Ginpahayag niya ang iya pamaagi kay Moises
kag ginpakita niya sa katawhan sang Israel ang iya gamhanan nga mga binuhatan.
Mabinalak-on siya kag maluluy-on;
mahigugmaon siya kag indi dali maakig.
Wala nagapadayon ang iya pagsabdong,
kag indi permanente ang iya kaakig.
10 Wala niya kita ginsilutan sang nagakabagay sa aton mga sala.
Wala siya nagbalos sa aton suno sa aton mga kalautan.
11 Kay subong nga dako ang distansya sang langit sa duta,
dako man ang iya paghigugma sa mga nagatahod sa iya.
12 Subong nga malayo ang sidlangan sa nakatundan,
malayo man ang pagseparar niya sang aton mga sala sa aton.
13 Subong nga ang amay maluluy-on sa iya mga anak,
ang Ginoo maluluy-on man sa mga nagatahod sa iya.
14 Kay nahibaluan niya kon paano kita ginhimo.
Ginadumdom niya nga ginhimo kita halin sa duta.

15 Kita nga mga tawo, ang aton kabuhi pareho sa hilamon.
Nagauswag kita pareho sa nagalambo nga bulak sa latagon.
16 Dayon nagahuyop ang hangin sa sini nga bulak,
kag nadula ini kag indi na makita.

17-18 Pero wala sing katapusan ang gugma sang Ginoo sa mga nagatahod sa iya, sa mga nagatuman sang iya kasugtanan, kag sa mga nagadumdom sa pagtuman sang iya mga sugo.
Kag ang iya matarong nga ginahimo magapadayon sa ila mga kaliwat.

19 Ginbutang sang Ginoo ang iya trono sa langit, kag nagahari siya sa tanan.
20 Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga gamhanan niya nga mga anghel nga nagapamati kag nagatuman sang iya mga pulong.
21 Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya langitnon nga mga tinuga nga nagaalagad sa iya kag nagatuman sang iya kabubut-on.
22 Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga iya mga tinuga sa tanan nga lugar nga iya ginagamhan.

Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.

Notas al pie

  1. 103:1 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.