Het Boek

Psalmen 103:1-22

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen

en zijn heilige naam loven.

2Mijn ziel, prijs de Here

en vergeet vooral nooit

wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.

3Hij vergeeft mij al mijn zonden

en geneest mij van elke ziekte.

4Hij geeft mij het leven terug.

Hij schenkt mij zijn goedheid,

trouw en liefdevolle medelijden.

5Hij overstelpt mij met zegeningen

en ik voel mij weer jong als vroeger.

6De Here helpt allen die verdrukt worden,

Hij laat het recht voor hen zegevieren.

7Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen

en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.

8De Here is vol medelijden, vergeving en genade.

Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.

9Hij blijft niet altijd boos op ons,

eens komt daar een einde aan.

10Hij behandelt ons niet

naar wat wij door onze zonden verdienen.

Hij stelt het goede

tegenover onze tekortkomingen.

11Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,

net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw

voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

12Hij neemt onze zonden van ons af

en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.

Eigenlijk net zo ver

als het oosten van het westen verwijderd is.

13Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,

zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.

14Hij kent ons

en weet dat wij beperkt zijn.

15Het leven van de mens is maar kort,

net als een bloem bloeit hij even,

16maar als de wind erover blaast,

is er niets meer over.

17Maar de goedheid en trouw van de Here

zijn eeuwig

en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.

18Voor wie zijn wil doen

en met zorg hun levensweg met Hem gaan.

19De troon van de Here staat in de hemel,

Hij is Koning over alles.

20Laten alle engelen de Here loven en prijzen.

Zij zijn sterke helden

die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.

21Laten alle hemelse legers de Here prijzen.

Zij zijn de dienaren

die zijn wil uitvoeren.

22Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,

overal waar Hij heerst.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 103:1-22

第 103 篇

上帝的慈愛

大衛的詩。

1我的心啊,要稱頌耶和華,

我要全心全意地稱頌祂的聖名。

2我的心啊,要稱頌耶和華,

不要忘記祂的一切恩惠。

3祂赦免我一切的罪惡,

醫治我一切的疾病。

4祂救贖我的生命脫離死亡,

以慈愛和憐憫環繞我。

5祂以美物滿足我的願望,

使我如鷹一般恢復青春。

6耶和華為一切受欺壓的人伸張正義,主持公道。

7祂讓摩西明白自己的旨意,

以色列人彰顯自己的作為。

8耶和華有憐憫和恩典,

不輕易發怒,充滿慈愛。

9祂不永久責備人,

也不永遠懷怒。

10祂沒有按我們的過犯對待我們,

也沒有照我們的罪惡懲罰我們。

11因為天離地有多高,

祂對敬畏祂之人的愛也多大!

12東離西有多遠,

祂叫我們的過犯離我們也多遠!

13耶和華憐愛敬畏祂的人,

如同慈父憐愛自己的兒女。

14因為祂知道我們的本源,

顧念我們不過是塵土。

15世人的年日如同草芥,

如野地茂盛的花,

16一經風吹,便無影無蹤,

永遠消逝。

17耶和華永永遠遠愛敬畏祂的人,

以公義待他們的子子孫孫,

18就是那些守祂的約、

一心遵行祂命令的人。

19耶和華在天上設立了寶座,

祂的王權無所不及。

20聽從耶和華的命令、遵行祂吩咐的大能天使啊,

你們要稱頌祂!

21事奉耶和華、遵從祂旨意的天軍啊,

你們要稱頌祂!

22耶和華所造的萬物啊,

要在祂掌管的各處稱頌祂。

我的心啊,要稱頌耶和華!