Het Boek

Psalmen 103

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen
en zijn heilige naam loven.
Mijn ziel, prijs de Here
en vergeet vooral nooit
wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
Hij vergeeft mij al mijn zonden
en geneest mij van elke ziekte.
Hij geeft mij het leven terug.
Hij schenkt mij zijn goedheid,
trouw en liefdevolle medelijden.
Hij overstelpt mij met zegeningen
en ik voel mij weer jong als vroeger.
De Here helpt allen die verdrukt worden,
Hij laat het recht voor hen zegevieren.
Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen
en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.
De Here is vol medelijden, vergeving en genade.
Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
Hij blijft niet altijd boos op ons,
eens komt daar een einde aan.
10 Hij behandelt ons niet
naar wat wij door onze zonden verdienen.
Hij stelt het goede
tegenover onze tekortkomingen.
11 Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,
net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw
voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
12 Hij neemt onze zonden van ons af
en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.
Eigenlijk net zo ver
als het oosten van het westen verwijderd is.
13 Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,
zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.
14 Hij kent ons
en weet dat wij beperkt zijn.
15 Het leven van de mens is maar kort,
net als een bloem bloeit hij even,
16 maar als de wind erover blaast,
is er niets meer over.
17 Maar de goedheid en trouw van de Here
zijn eeuwig
en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.
18 Voor wie zijn wil doen
en met zorg hun levensweg met Hem gaan.
19 De troon van de Here staat in de hemel,
Hij is Koning over alles.
20 Laten alle engelen de Here loven en prijzen.
Zij zijn sterke helden
die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.
21 Laten alle hemelse legers de Here prijzen.
Zij zijn de dienaren
die zijn wil uitvoeren.
22 Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,
overal waar Hij heerst.
Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 103

上帝的慈愛

大衛的詩。

1我的心啊,要稱頌耶和華,
我要全心全意地稱頌祂的聖名。
我的心啊,要稱頌耶和華,
不要忘記祂的一切恩惠。
祂赦免我一切的罪惡,
醫治我一切的疾病。
祂救贖我的生命脫離死亡,
以慈愛和憐憫環繞我。
祂以美物滿足我的願望,
使我如鷹一般恢復青春。

耶和華為一切受欺壓的人伸張正義,主持公道。
祂讓摩西明白自己的旨意,
向以色列人彰顯自己的作為。
耶和華有憐憫和恩典,
不輕易發怒,充滿慈愛。
祂不永久責備人,
也不永遠懷怒。
10 祂沒有按我們的過犯對待我們,
也沒有照我們的罪惡懲罰我們。
11 因為天離地有多高,
祂對敬畏祂之人的愛也多大!
12 東離西有多遠,
祂叫我們的過犯離我們也多遠!
13 耶和華憐愛敬畏祂的人,
如同慈父憐愛自己的兒女。
14 因為祂知道我們的本源,
顧念我們不過是塵土。

15 世人的年日如同草芥,
如野地茂盛的花,
16 一經風吹,便無影無蹤,
永遠消逝。
17 耶和華永永遠遠愛敬畏祂的人,
以公義待他們的子子孫孫,
18 就是那些守祂的約、
一心遵行祂命令的人。

19 耶和華在天上設立了寶座,
祂的王權無所不及。
20 聽從耶和華的命令、遵行祂吩咐的大能天使啊,
你們要稱頌祂!
21 事奉耶和華、遵從祂旨意的天軍啊,
你們要稱頌祂!
22 耶和華所造的萬物啊,
要在祂掌管的各處稱頌祂。

我的心啊,要稱頌耶和華!