Het Boek

Psalmen 103

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen
en zijn heilige naam loven.
Mijn ziel, prijs de Here
en vergeet vooral nooit
wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
Hij vergeeft mij al mijn zonden
en geneest mij van elke ziekte.
Hij geeft mij het leven terug.
Hij schenkt mij zijn goedheid,
trouw en liefdevolle medelijden.
Hij overstelpt mij met zegeningen
en ik voel mij weer jong als vroeger.
De Here helpt allen die verdrukt worden,
Hij laat het recht voor hen zegevieren.
Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen
en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.
De Here is vol medelijden, vergeving en genade.
Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
Hij blijft niet altijd boos op ons,
eens komt daar een einde aan.
10 Hij behandelt ons niet
naar wat wij door onze zonden verdienen.
Hij stelt het goede
tegenover onze tekortkomingen.
11 Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,
net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw
voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
12 Hij neemt onze zonden van ons af
en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.
Eigenlijk net zo ver
als het oosten van het westen verwijderd is.
13 Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,
zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.
14 Hij kent ons
en weet dat wij beperkt zijn.
15 Het leven van de mens is maar kort,
net als een bloem bloeit hij even,
16 maar als de wind erover blaast,
is er niets meer over.
17 Maar de goedheid en trouw van de Here
zijn eeuwig
en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.
18 Voor wie zijn wil doen
en met zorg hun levensweg met Hem gaan.
19 De troon van de Here staat in de hemel,
Hij is Koning over alles.
20 Laten alle engelen de Here loven en prijzen.
Zij zijn sterke helden
die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.
21 Laten alle hemelse legers de Here prijzen.
Zij zijn de dienaren
die zijn wil uitvoeren.
22 Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,
overal waar Hij heerst.
Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 103

上帝的慈爱

大卫的诗。

1我的心啊,要称颂耶和华,
我要全心全意地称颂祂的圣名。
我的心啊,要称颂耶和华,
不要忘记祂的一切恩惠。
祂赦免我一切的罪恶,
医治我一切的疾病。
祂救赎我的生命脱离死亡,
以慈爱和怜悯环绕我。
祂以美物满足我的愿望,
使我如鹰一般恢复青春。

耶和华为一切受欺压的人伸张正义,主持公道。
祂让摩西明白自己的旨意,
向以色列人彰显自己的作为。
耶和华有怜悯和恩典,
不轻易发怒,充满慈爱。
祂不永久责备人,
也不永远怀怒。
10 祂没有按我们的过犯对待我们,
也没有照我们的罪恶惩罚我们。
11 因为天离地有多高,
祂对敬畏祂之人的爱也多大!
12 东离西有多远,
祂叫我们的过犯离我们也多远!
13 耶和华怜爱敬畏祂的人,
如同慈父怜爱自己的儿女。
14 因为祂知道我们的本源,
顾念我们不过是尘土。

15 世人的年日如同草芥,
如野地茂盛的花,
16 一经风吹,便无影无踪,
永远消逝。
17 耶和华永永远远爱敬畏祂的人,
以公义待他们的子子孙孙,
18 就是那些守祂的约、
一心遵行祂命令的人。

19 耶和华在天上设立了宝座,
祂的王权无所不及。
20 听从耶和华的命令、遵行祂吩咐的大能天使啊,
你们要称颂祂!
21 事奉耶和华、遵从祂旨意的天军啊,
你们要称颂祂!
22 耶和华所造的万物啊,
要在祂掌管的各处称颂祂。

我的心啊,要称颂耶和华!