Het Boek

Psalmen 103:1-22

1Een psalm van David.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen

en zijn heilige naam loven.

2Mijn ziel, prijs de Here

en vergeet vooral nooit

wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.

3Hij vergeeft mij al mijn zonden

en geneest mij van elke ziekte.

4Hij geeft mij het leven terug.

Hij schenkt mij zijn goedheid,

trouw en liefdevolle medelijden.

5Hij overstelpt mij met zegeningen

en ik voel mij weer jong als vroeger.

6De Here helpt allen die verdrukt worden,

Hij laat het recht voor hen zegevieren.

7Aan Mozes vertelde Hij zijn bedoelingen

en het volk van Israël mocht zijn grote daden zien.

8De Here is vol medelijden, vergeving en genade.

Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.

9Hij blijft niet altijd boos op ons,

eens komt daar een einde aan.

10Hij behandelt ons niet

naar wat wij door onze zonden verdienen.

Hij stelt het goede

tegenover onze tekortkomingen.

11Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is,

net zo groot en machtig zijn zijn goedheid en trouw

voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

12Hij neemt onze zonden van ons af

en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen.

Eigenlijk net zo ver

als het oosten van het westen verwijderd is.

13Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt,

zo zorgt de Here voor wie ontzag voor Hem hebben.

14Hij kent ons

en weet dat wij beperkt zijn.

15Het leven van de mens is maar kort,

net als een bloem bloeit hij even,

16maar als de wind erover blaast,

is er niets meer over.

17Maar de goedheid en trouw van de Here

zijn eeuwig

en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.

Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.

18Voor wie zijn wil doen

en met zorg hun levensweg met Hem gaan.

19De troon van de Here staat in de hemel,

Hij is Koning over alles.

20Laten alle engelen de Here loven en prijzen.

Zij zijn sterke helden

die zijn woord uitvoeren en luisteren naar zijn stem.

21Laten alle hemelse legers de Here prijzen.

Zij zijn de dienaren

die zijn wil uitvoeren.

22Laat alles wat de Here heeft gemaakt Hem prijzen,

overal waar Hij heerst.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 103:1-22

Dwom 103

Dawid deɛ.

1Ao me kra, kamfo Awurade;

na me mu adeɛ nyinaa nkamfo ne din kronkron no.

2Ao me kra, kamfo Awurade,

na mma wo werɛ mfiri ne nneyɛeɛ pa nyinaa,

3ɔno na ɔde wo mfomsoɔ nyinaa kyɛ woɔ

na ɔsa wo nyarewa nyinaa,

4ɔgye wo nkwa firi damena mu

na ɔde adɔeɛ ne mmɔborɔhunu bɔ wo abotire,

5ɔde nnepa ma wo sɛ wʼapɛdeɛ

na wo mmeranteberɛ yɛ foforɔ sɛ ɔkɔdeɛ.

6Awurade yɛ adetenenee

na ɔbu wɔn a wɔhyɛ wɔn so nyinaa atɛntenenee.

7Ɔkyerɛɛ Mose nʼakwan,

na ɔmaa Israelfoɔ hunuu ne nneyɛɛ.

8Mmɔborɔhunufoɔ ne ɔdomfoɔ ne Awurade,

ne bo kyɛre fu na nʼadɔeɛ dɔɔso.

9Ɔrenkɔ so mmɔ soboɔ,

na ɔrennya yɛn ho menasepɔ nkɔsi daa;

10Ɔrenhwɛ yɛn bɔne ne yɛn nni sɛdeɛ ɛfata

na ɔrentua yɛn nnebɔne so ka sɛdeɛ ɛteɛ.

11Na sɛdeɛ ɔsoro ne asase ntam ware no,

saa ara na nʼadɔeɛ so wɔ wɔn a wɔsuro no so.

12Sɛdeɛ apueeɛ ne atɔeɛ ntam ware no,

saa ara na wama yɛn ne yɛn mmarato ntam kwan aware.

13Sɛdeɛ agya yam hyehye no ne mma ho no,

saa ara na Awurade yam hyehye no ma wɔn a wɔsuro no,

14na ɔnim sɛdeɛ wɔyɛɛ yɛn,

ɔkae sɛ yɛyɛ mfuturo.

15Ɔdasani deɛ, ne nna te sɛ ɛserɛ,

ɔyɛ frɔmm sɛ wiram nhwiren;

16sɛ mframa bɔ fa ne so a, na ɔnni hɔ,

na ne sibea nnim no bio.

17Nanso ɛfiri mmerɛsanten kɔsi nnasanten

Awurade adɔeɛ wɔ wɔn a wɔsuro no so,

na ne tenenee wɔ wɔn mma mma so,

18wɔn a wɔdi nʼapam no so

na wɔkae di ne mmara so.

19Awurade asi nʼahennwa wɔ soro,

na nʼahennie di adeɛ nyinaa so.

20Monkamfo Awurade, mo a moyɛ nʼabɔfoɔ,

mo atumfoɔ a moyɛ nʼahyɛdeɛ,

mo a motie nʼasɛm.

21Monkamfo Awurade, ɔsoro asafo nyinaa,

nʼasomfoɔ a moyɛ nʼapɛdeɛ.

22Monkamfo Awurade, ne nnwuma nyinaa

deɛ ɛwɔ nʼaheman mu nyinaa.

Ao me ɔkra, kamfo Awurade!