Het Boek

Psalmen 101

1Een psalm van David.

Ik wil een lied zingen
over goedheid, liefde en rechtvaardigheid.
Voor U, Here, wil ik een psalm zingen.
Ik zorg ervoor dat ik zuiver leef.
Komt U naar mij toe?
Ik leef oprecht en eerlijk.
Ik denk niet aan onzuivere dingen.
Ik haat de levenswandel van de zondaars.
Daar houd ik mij verre van.
Iemand met een zondig hart
moet ver van mij wegblijven
en misdadigers wil ik niet kennen.
Wie stiekem kwaadspreekt over zijn kennissen,
wil ik vernietigen.
Wie hoogmoedig en trots is,
kan ik niet verdragen.
Ik ben op zoek naar eerlijke mensen,
die mogen bij mij wonen.
Wie zuiver leeft, mag mij dienen.
Bedriegers mogen niet in mijn huis komen
en leugenaars kan ik niet zien!
Elke dag opnieuw vernietig ik
de ongelovigen in dit land
en in Jeruzalem wil ik de zondaars uitroeien.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 101

Psalm 101

En god kungs bön

1Av David. En psalm.

Jag vill sjunga om din nåd och rättvisa, Herre.

Jag vill sjunga en lovsång till dig!

2Jag vill leva ett klanderfritt liv.

När kommer du till min hjälp?

Jag vill leva med ett rent hjärta i mitt eget hem.

3Det som är ont och fördärvligt

vill jag inte sträva efter – 

jag hatar dem som handlar trolöst

och vill inte bli inblandad i något sådant.

4Falskhet vill jag hålla långt från mig,

och det onda vill jag inte veta av.

5Den som i hemlighet förtalar sina medmänniskor vill jag krossa.

Jag tänker inte tillåta högmod och stolthet.

6Min blick ska vara fäst vid de trofasta i landet,

och de ska få bo hos mig.

Den som lever ett klanderfritt liv

ska få vara i min tjänst.

7Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus,

och lögnaren blir inte accepterad hos mig.

8Varje morgon kommer jag att krossa de onda i landet

och utrota från Herrens stad alla som gör orätt.