Het Boek

Psalmen 101:1-8

1Een psalm van David.

Ik wil een lied zingen

over goedheid, liefde en rechtvaardigheid.

Voor U, Here, wil ik een psalm zingen.

2Ik zorg ervoor dat ik zuiver leef.

Komt U naar mij toe?

Ik leef oprecht en eerlijk.

3Ik denk niet aan onzuivere dingen.

Ik haat de levenswandel van de zondaars.

Daar houd ik mij verre van.

4Iemand met een zondig hart

moet ver van mij wegblijven

en misdadigers wil ik niet kennen.

5Wie stiekem kwaadspreekt over zijn kennissen,

wil ik vernietigen.

Wie hoogmoedig en trots is,

kan ik niet verdragen.

6Ik ben op zoek naar eerlijke mensen,

die mogen bij mij wonen.

Wie zuiver leeft, mag mij dienen.

7Bedriegers mogen niet in mijn huis komen

en leugenaars kan ik niet zien!

8Elke dag opnieuw vernietig ik

de ongelovigen in dit land

en in Jeruzalem wil ik de zondaars uitroeien.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 101:1-8

Psalmul 101

Un psalm al lui David.

1Voi cânta îndurarea și judecata.

Spre lauda Ta voi cânta, Doamne!

2Voi fi cu luare aminte la calea desăvârșită.

Când vei veni la mine?

Voi umbla în curăție de inimă,

în mijlocul casei mele.

3Nu voi pune înaintea ochilor mei

niciun lucru de nimic!

Urăsc lucrarea rebelilor;

ea nu se va lipi de mine!

4Inima pervertită se va depărta de mine.

Nu vreau să cunosc răul!

5Pe cel ce‑și bârfește semenul în secret

îl voi nimici.

Pe cel cu ochii trufași și cu inima îngâmfată

nu‑l voi suferi.

6Ochii mei vor fi asupra credincioșilor din țară,

ca ei să locuiască cu mine;

cel ce umblă pe calea desăvârșită îmi va sluji.

7Cel ce săvârșește nelegiuirea

nu va locui în casa mea;

cel ce spune minciuni

nu va sta în preajma mea.

8În fiecare dimineață îi voi nimici

pe toți cei răi din țară,

ca să stârpesc din cetatea Domnului

pe toți aceia care săvârșesc nelegiuirea.