Het Boek

Psalmen 101

1Een psalm van David.

Ik wil een lied zingen
over goedheid, liefde en rechtvaardigheid.
Voor U, Here, wil ik een psalm zingen.
Ik zorg ervoor dat ik zuiver leef.
Komt U naar mij toe?
Ik leef oprecht en eerlijk.
Ik denk niet aan onzuivere dingen.
Ik haat de levenswandel van de zondaars.
Daar houd ik mij verre van.
Iemand met een zondig hart
moet ver van mij wegblijven
en misdadigers wil ik niet kennen.
Wie stiekem kwaadspreekt over zijn kennissen,
wil ik vernietigen.
Wie hoogmoedig en trots is,
kan ik niet verdragen.
Ik ben op zoek naar eerlijke mensen,
die mogen bij mij wonen.
Wie zuiver leeft, mag mij dienen.
Bedriegers mogen niet in mijn huis komen
en leugenaars kan ik niet zien!
Elke dag opnieuw vernietig ik
de ongelovigen in dit land
en in Jeruzalem wil ik de zondaars uitroeien.

Nkwa Asem

Nnwom 101

Ɔhene bɔhyɛ

1Me dwom yi fa nokware ne trenee ho, na meto ma wo, Awurade.

Me suban bɛyɛ pɛ. Da bɛn na wobɛba me nkyɛn? Mɛtena ase kronn wɔ me fi, na meremma bɔne kwan. Mekyi wɔn a wɔtwe wɔn ho fi Onyankopɔn ho no. Me ne wɔn nni biribiara yɛ. Merenni atoro na me ne bɔne nnya biribiara nyɛ. Mɛtwe me ho afi obi a odi ne yɔnko ho nseku no ho. Na me ne onipa a ɔyɛ ahantan ne atutupɛ remmɔ. Megye wɔn a wodi Onyankopɔn nokware atom na me ne wɔn atena m’ahemfi. Wɔn a wodi nokware pa ara no na mɛma wɔasom me. Ɔtorofo biara rentena m’ahemfi. Na nyaatwomni biara nso remma m’anim. Adekyee biara, mɛsɛe amumɔyɛfo a wɔwɔ asase yi so, na mapam nnebɔneyɛfo afi Awurade kurow mu.