Het Boek

Psalmen 10:1-18

1Waarom blijft de afstand

tussen U en mij

zo groot, Here?

Het lijkt wel

of U Zich juist voor mij verbergt

wanneer ik U het meest nodig heb.

2Vol hoogmoed

achtervolgt de goddeloze de arme.

Laat het kwaad dat zij hebben bedacht,

toch op deze mensen zelf neerkomen!

3Want mensen die U afwijzen

pochen over alles wat zij willen en kunnen,

zij wensen de hebzuchtige geluk,

maar de Here verachten zij.

4Deze mensen,

hooghartig en trots als zij zijn,

denken dat er geen God is

die rekenschap vraagt.

In hun leven is geen plaats voor Hem.

5Hun manier van leven en werken

brengt hun nog steeds geluk,

terwijl zij er niet aan denken

uw oordeel daarbij te betrekken.

Dit valt helemaal buiten hun gezichtsveld.

Ook over hun tegenstanders

halen zij minachtend hun schouders op.

6Ze denken bij zichzelf:

‘Wie doet me wat?

Het gaat ons toch al jarenlang goed,

van vader op zoon?’

7Bij het minste of geringste vloeken zij,

altijd bedriegen en misleiden zij

en bedenken zij onrecht.

8Zij bevinden zich vaak

op geheime verblijfplaatsen,

op afgelegen plekken

vermoorden zij onschuldige mensen

en zij loeren op weerloze mensen.

9Zij wachten hen stiekem op

als een leeuw die zijn prooi bespringt.

Zij leggen hinderlagen

om arme mensen te vangen

en trekken het net om hen aan.

10De ongelukkige

wordt overweldigd door hun kracht

en bezwijkt onder hun mishandelingen.

11God ziet het toch niet,

denken zij bij zichzelf.

En als Hij het al ziet,

vergeet Hij het wel weer.

Hij kan toch niet alles onthouden?

12Here, grijp toch in!

O God, hef uw hand toch tegen hen op!

Denk alstublieft aan de armen!

13Hoe komt het

dat goddelozen U verachten?

Zij denken dat U hen nooit

ter verantwoording zult roepen.

14Here, U ziet wat zij doen.

U weet wat een ellende en verdriet zij veroorzaken.

Laat hen dan ook maar boeten, Here!

De arme mensen vertrouwen zich geheel aan U toe.

U bent de toevlucht voor wees en weduwe.

U staat bekend als degene

die de hulpelozen tegemoetkomt en helpt.

15Breek de macht van de boosdoeners, Here,

zodat zij niets meer kunnen.

Vervolg hen

tot er niet één meer in leven is.

16De Here is Koning,

nu en tot in eeuwigheid!

Zij die God niet volgen,

moeten zijn land uit.

17Here, U kent het hart

van de nederige mensen door en door.

U kent hun wensen,

uw hart gaat naar hen uit,

U luistert naar hen.

18U doet recht

aan wezen en verdrukten.

Niemand krijgt meer de kans

hen uit het land te verjagen.

Nueva Versión Internacional

Salmo 10:1-18

Salmo 10

Lámed

1¿Por qué, Señor, te mantienes distante?

¿Por qué te escondes en momentos de angustia?

2Con arrogancia persigue el malvado al indefenso,

pero se enredará en sus propias artimañas.

3El malvado hace alarde de su propia codicia;

alaba al ambicioso y menosprecia al Señor.

4El malvado levanta insolente la nariz,

y no da lugar a Dios en sus pensamientos.

5Todas sus empresas son siempre exitosas;

tan altos y alejados de él están tus juicios

que se burla de todos sus enemigos.

6Y se dice a sí mismo: «Nada me hará caer.

Siempre seré feliz. Nunca tendré problemas».

Pe

7Llena está su boca de maldiciones,

de mentiras y amenazas;

bajo su lengua esconde maldad y violencia.

8Se pone al acecho en las aldeas,

se esconde en espera de sus víctimas,

y asesina a mansalva al inocente.

Ayin

9Cual león en su guarida se agazapa,

listo para atrapar al indefenso;

le cae encima y lo arrastra en su red.

10Bajo el peso de su poder,

sus víctimas caen por tierra.

11Se dice a sí mismo: «Dios se ha olvidado.

Se cubre el rostro. Nunca ve nada».

Qof

12¡Levántate, Señor!

¡Levanta, oh Dios, tu brazo!

¡No te olvides de los indefensos!

13¿Por qué te ha de menospreciar el malvado?

¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas?

Resh

14Pero tú ves la opresión y la violencia,

las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas.

Las víctimas confían en ti;

tú eres la ayuda de los huérfanos.

Shin

15¡Rómpeles el brazo al malvado y al impío!

¡Pídeles cuentas de su maldad,

y haz que desaparezcan por completo!

16El Señor es rey eterno;

los paganos serán borrados de su tierra.

Tav

17Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos,

les infundes aliento y atiendes a su clamor.

18Tú defiendes al huérfano y al oprimido,

para que el hombre, hecho de tierra,

no siga ya sembrando el terror.