Het Boek

Psalmen 10:1-18

1Waarom blijft de afstand

tussen U en mij

zo groot, Here?

Het lijkt wel

of U Zich juist voor mij verbergt

wanneer ik U het meest nodig heb.

2Vol hoogmoed

achtervolgt de goddeloze de arme.

Laat het kwaad dat zij hebben bedacht,

toch op deze mensen zelf neerkomen!

3Want mensen die U afwijzen

pochen over alles wat zij willen en kunnen,

zij wensen de hebzuchtige geluk,

maar de Here verachten zij.

4Deze mensen,

hooghartig en trots als zij zijn,

denken dat er geen God is

die rekenschap vraagt.

In hun leven is geen plaats voor Hem.

5Hun manier van leven en werken

brengt hun nog steeds geluk,

terwijl zij er niet aan denken

uw oordeel daarbij te betrekken.

Dit valt helemaal buiten hun gezichtsveld.

Ook over hun tegenstanders

halen zij minachtend hun schouders op.

6Ze denken bij zichzelf:

‘Wie doet me wat?

Het gaat ons toch al jarenlang goed,

van vader op zoon?’

7Bij het minste of geringste vloeken zij,

altijd bedriegen en misleiden zij

en bedenken zij onrecht.

8Zij bevinden zich vaak

op geheime verblijfplaatsen,

op afgelegen plekken

vermoorden zij onschuldige mensen

en zij loeren op weerloze mensen.

9Zij wachten hen stiekem op

als een leeuw die zijn prooi bespringt.

Zij leggen hinderlagen

om arme mensen te vangen

en trekken het net om hen aan.

10De ongelukkige

wordt overweldigd door hun kracht

en bezwijkt onder hun mishandelingen.

11God ziet het toch niet,

denken zij bij zichzelf.

En als Hij het al ziet,

vergeet Hij het wel weer.

Hij kan toch niet alles onthouden?

12Here, grijp toch in!

O God, hef uw hand toch tegen hen op!

Denk alstublieft aan de armen!

13Hoe komt het

dat goddelozen U verachten?

Zij denken dat U hen nooit

ter verantwoording zult roepen.

14Here, U ziet wat zij doen.

U weet wat een ellende en verdriet zij veroorzaken.

Laat hen dan ook maar boeten, Here!

De arme mensen vertrouwen zich geheel aan U toe.

U bent de toevlucht voor wees en weduwe.

U staat bekend als degene

die de hulpelozen tegemoetkomt en helpt.

15Breek de macht van de boosdoeners, Here,

zodat zij niets meer kunnen.

Vervolg hen

tot er niet één meer in leven is.

16De Here is Koning,

nu en tot in eeuwigheid!

Zij die God niet volgen,

moeten zijn land uit.

17Here, U kent het hart

van de nederige mensen door en door.

U kent hun wensen,

uw hart gaat naar hen uit,

U luistert naar hen.

18U doet recht

aan wezen en verdrukten.

Niemand krijgt meer de kans

hen uit het land te verjagen.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 10:1-18

10

1主よ、なぜ、遠く離れて立ち、

主を一番必要としているときに、

お隠れになるのですか。

2今来て、貧しい者を邪険に扱う

高慢な者どもに立ち向かってください。

彼らの悪だくみを、その頭上に返してください。

3彼らは、汚れた欲望を自慢し、

主をののしり、

主に忌みきらわれる者どもと意気投合しています。

彼らにとっては、金銭だけが人生の目的なのです。

4この悪者どもは高慢で横柄で、

神は死んだとみなしているようです。

神を求める気持ちなど、毛頭ありません。

5ところが、手がけることは何でも成功し、

敵をなぎ倒していきます。

神の刑罰が待っていることを

考えもしないのです。

6「神も人も大した相手ではない」と

彼らはうそぶきます。

そしてどういうわけか、道を切り開いていくのです。

7彼らの口には、

冒瀆と偽りと欺きとが満ちています。

常に悪だくみを自慢の種にしています。

8薄暗い裏通りで待ち伏せ、

道行く人を殺しています。

9ライオンのように息をひそめてうずくまり、

貧しい者に襲いかかろうとしています。

猟師のように罠をしかけ、えじきにします。

10不運な人は彼らの並はずれた力に圧倒され、

一撃のもとに倒されるのです。

11彼らは自分に言い聞かせます。

「神はこのことを知らない。見てもいない」と。

12ああ主よ、立ち上がってください。

ああ神よ、彼らを御手で倒してください。

どうか、貧しい者を忘れないでください。

13なぜあなたは、

悪者が神を侮るのを放っておかれるのですか。

「神に追及されることはない」と

彼らは高をくくっているのです。

14主よ。あなたは彼らの仕打ちをご存じです。

悪行の数々をじっとごらんになったはずです。

彼らが人々にどれだけ悩みや悲しみを引き起こしたか

ご存じです。

ああ主よ。さあ、罰してください。

貧しい者はあなただけが頼りなのです。

あなたは無力な者を助ける方です。

15悪者どもの腕を折り、

最後の一人まで、追いつめて滅ぼしてください。

16主は永遠から永遠まで王です。

他の神々に従う者は、主の地から一掃されます。

17主よ。

あなたは謙遜な人の望みが何であるかご存じです。

必ずその叫びを聞いて救いの手を差し伸べ、

心に安らぎを与えてくださいます。

18主は、みなしごや虐待されている人たちの

そば近くにいてくださるお方です。

それで彼らは、地上の者たちから、

二度と脅かされることはありません。