Het Boek

Psalmen 10:1-18

1Waarom blijft de afstand

tussen U en mij

zo groot, Here?

Het lijkt wel

of U Zich juist voor mij verbergt

wanneer ik U het meest nodig heb.

2Vol hoogmoed

achtervolgt de goddeloze de arme.

Laat het kwaad dat zij hebben bedacht,

toch op deze mensen zelf neerkomen!

3Want mensen die U afwijzen

pochen over alles wat zij willen en kunnen,

zij wensen de hebzuchtige geluk,

maar de Here verachten zij.

4Deze mensen,

hooghartig en trots als zij zijn,

denken dat er geen God is

die rekenschap vraagt.

In hun leven is geen plaats voor Hem.

5Hun manier van leven en werken

brengt hun nog steeds geluk,

terwijl zij er niet aan denken

uw oordeel daarbij te betrekken.

Dit valt helemaal buiten hun gezichtsveld.

Ook over hun tegenstanders

halen zij minachtend hun schouders op.

6Ze denken bij zichzelf:

‘Wie doet me wat?

Het gaat ons toch al jarenlang goed,

van vader op zoon?’

7Bij het minste of geringste vloeken zij,

altijd bedriegen en misleiden zij

en bedenken zij onrecht.

8Zij bevinden zich vaak

op geheime verblijfplaatsen,

op afgelegen plekken

vermoorden zij onschuldige mensen

en zij loeren op weerloze mensen.

9Zij wachten hen stiekem op

als een leeuw die zijn prooi bespringt.

Zij leggen hinderlagen

om arme mensen te vangen

en trekken het net om hen aan.

10De ongelukkige

wordt overweldigd door hun kracht

en bezwijkt onder hun mishandelingen.

11God ziet het toch niet,

denken zij bij zichzelf.

En als Hij het al ziet,

vergeet Hij het wel weer.

Hij kan toch niet alles onthouden?

12Here, grijp toch in!

O God, hef uw hand toch tegen hen op!

Denk alstublieft aan de armen!

13Hoe komt het

dat goddelozen U verachten?

Zij denken dat U hen nooit

ter verantwoording zult roepen.

14Here, U ziet wat zij doen.

U weet wat een ellende en verdriet zij veroorzaken.

Laat hen dan ook maar boeten, Here!

De arme mensen vertrouwen zich geheel aan U toe.

U bent de toevlucht voor wees en weduwe.

U staat bekend als degene

die de hulpelozen tegemoetkomt en helpt.

15Breek de macht van de boosdoeners, Here,

zodat zij niets meer kunnen.

Vervolg hen

tot er niet één meer in leven is.

16De Here is Koning,

nu en tot in eeuwigheid!

Zij die God niet volgen,

moeten zijn land uit.

17Here, U kent het hart

van de nederige mensen door en door.

U kent hun wensen,

uw hart gaat naar hen uit,

U luistert naar hen.

18U doet recht

aan wezen en verdrukten.

Niemand krijgt meer de kans

hen uit het land te verjagen.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 10:1-18

Dwom 10

1Adɛn enti, Ao Awurade, na wogyina akyirikyiri saa?

Adɛn enti na wode wo ho ahinta wɔ amanehunu mmerɛ mu yi?

2Ɔmumuyɛfoɔ de ahantan taataa mmɔborɔfoɔ,

wɔn a mfidie a wɔasunsum yi wɔn.

3Ɔde deɛ nʼakoma hwehwɛ hoahoa ne ho;

ɔhyira ɔdifodepɛfoɔ, na ɔyi Awurade ahi.

4Ahantan enti, omumuyɛfoɔ nhwehwɛ Awurade;

na Onyankopɔn nni ne nsusuiɛ nyinaa mu.

5Nʼakwan nyinaa mu, ɔdi yie;

ɔma ne ho so, na wo mmara mfa ne ho;

na ɔdi nʼatamfoɔ nyinaa ho fɛw.

6Ɔka kyerɛ ne ho sɛ: “Biribiara mma me nhinhim;

mʼani bɛgye daa, na merenkɔ amanehunu mu da.”

7Nnome, atorɔ ne ahunahuna ahyɛ nʼanom ma;

Ɔhaw ne mmusuo hyɛ ne tɛkrɛma ase.

8Ɔtɛ wɔ nkuraase;

ɔfiri atɛeɛ kum deɛ ɔnnim hwee,

na ɔhwɛ wɔn a ɔrepɛ wɔn akum wɔn.

9Ɔte sɛ gyata a wahinta;

ɔtɛ sɛ ɔbɛkyere mmɔborɔni;

ɔkyere wɔn twe wɔn ase de wɔn kɔ ne bɔn mu.

10Ɔdwerɛ wɔn a ɔkyere wɔn no ma wɔtɔ baha;

na ɔde nʼahoɔden ka wɔn hyɛ.

11Ɔka kyerɛ ne ho sɛ, “Onyankopɔn werɛ afi;

wayi nʼani afiri so na ɔnhunu.”

12Sɔre, Awurade! Ma wo nsa so, Ao Onyankopɔn.

Mma wo werɛ mfiri wɔn a wɔnni aboafoɔ.

13Adɛn enti na omumuyɛfoɔ yi Onyankopɔn ahi?

Adɛn enti na ɔka kyerɛ ne ho sɛ,

“Ɔremfrɛ me akontabuo so?”

14Nanso wo, Ao Onyankopɔn, wohunu amanehunu ne ɔhaw;

na wayɛ wʼadwene sɛ wobɛhwɛ.

Mmɔborɔni de ne ho ma wo;

wo na woyɛ awisiaa ɔboafoɔ.

15Bubu omumuyɛfoɔ ne ɔbɔnefoɔ aprɛ;

frɛ no na ɔmmɛbu nʼamumuyɛ ho nkontaa,

amumuyɛ a anka wɔrenhunu no.

16Awurade yɛ ɔhene daa nyinaa;

amanaman no bɛyera nʼasase so.

17Ao Awurade, wotie awiɛmfoɔ adesrɛ;

wohyɛ wɔn nkuran, na wotie wɔn sufrɛ,

18na wodi ma awisiaa ne deɛ wɔhyɛ ne soɔ

sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔdasani a ɔfiri asase so

renhunahuna obiara bio.