Het Boek

Psalmen 1

1Gelukkig is de mens
die in de wandeling niet luistert
naar de raad van slechte mensen,
die niet blijft stilstaan
op de weg van de zondaars
en vermijdt te zitten
bij hen die met God spotten.
Integendeel, het is voor hem een vreugde
te doen wat de Here van hem vraagt,
dag en nacht is hij bezig met zijn woord.
Hij lijkt op een boom
die aan de oever van een beek staat.
Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt,
draagt hij volop vrucht
en zijn bladeren verwelken niet.
Alles wat deze mens onderneemt,
is een succes.
Bij de zondaars ligt het echter anders!
Die waaien uiteen als het kaf in de wind.
Op de dag van het oordeel
zullen zij niet veilig zijn,
zij kunnen dan immers niet standhouden
te midden van Gods trouwe volgelingen!
Want de Here
leidt de wegen van zijn volgelingen,
terwijl de weg van de goddelozen
rechtstreeks naar de afgrond voert.

New Living Translation

Psalm 1

Book one (Psalms 1–41)

Psalm 1

Oh, the joys of those who do not
    follow the advice of the wicked,
    or stand around with sinners,
    or join in with mockers.
But they delight in the law of the Lord,
    meditating on it day and night.
They are like trees planted along the riverbank,
    bearing fruit each season.
Their leaves never wither,
    and they prosper in all they do.

But not the wicked!
    They are like worthless chaff, scattered by the wind.
They will be condemned at the time of judgment.
    Sinners will have no place among the godly.
For the Lord watches over the path of the godly,
    but the path of the wicked leads to destruction.