Het Boek

Prediker 9

Ieder deelt in hetzelfde lot

1Ook dit onderzocht ik grondig: het feit dat gelovige en wijze mensen afhankelijk zijn van Gods wil, niemand weet of hij liefde of haat zal ontmoeten. Men weet niets van tevoren. Iedereen krijgt te maken met dezelfde ervaringen, of hij nu goed of slecht, godsdienstig of niet godsdienstig, werelds of gelovig is. Ieder deelt in hetzelfde lot en dat lijkt onrechtvaardig. Daarom doen de mensen slechte en dwaze dingen en kiezen zij hun eigen onverstandige weg, want het ontbreekt hun aan hoop, het enige dat de toekomst hun brengt, is de dood. Er bestaat alleen hoop voor de levenden. U kunt beter een levende hond dan een dode leeuw zijn! Want de levenden weten tenminste dat zij op zekere dag zullen sterven. Maar de doden weten van niets, zij hebben geen loon meer te verwachten. Er wordt niet meer aan hen gedacht. Wat zij tijdens hun leven deden—liefhebben, haten, benijden—is allang vergeten en zij hebben niets meer van doen met wat hier op aarde gebeurt.

Ga daarom maar gewoon door met eten en drinken en wees er blij mee, want zo heeft God het altijd al gewild. Draag feestkleren en zorg dat u er goed verzorgd uitziet. Geniet van een gelukkig leven met de vrouw van wie u houdt gedurende de dagen van uw voorbijglijdende leven, want dat komt u toe in dit leven, bij alle moeite die u zich op aarde getroost. 10 Benut alle mogelijkheden die je krijgt om iets te doen, want in de dood waar u naar toe gaat, bestaat geen werk, geen voorbereiding, geen weten en geen begrijpen.

11 Opnieuw keek ik over de aarde en ik zag dat de snelste man niet altijd de wedstrijd wint, dat de sterkste niet altijd als overwinnaar uit de strijd komt, dat wijze mensen vaak arm zijn en mensen met grote vaardigheden niet als vanzelfsprekend beroemd zijn. Alles komt neer op geluk, op het juiste moment op de juiste plaats zijn. 12 Een mens weet nooit wanneer hem iets zal overkomen. Hij is als een vis die in het net wordt gevangen en als een vogel die in een strik komt vast te zitten.

13 Bij het observeren van het menselijke maakte ook het volgende een diepe indruk op mij: 14 een klein stadje met slechts enkele inwoners werd belegerd door een koning met zijn leger. 15 In dat stadje woonde een wijze, arme man, die wist wat er moest gebeuren om de stad te redden, maar niemand dacht eraan hem om raad te vragen. 16 Toen besefte ik dat men de arme wijze veracht en niet naar hem luistert, ook al is wijsheid beter dan kracht. 17 Maar toch zijn de rustige woorden van een wijze man beter dan de kreten van een koning van dwazen. 18 Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één dwaas bederft veel goeds.

Amplified Bible

Ecclesiastes 9

Men Are in the Hand of God

1For I have taken all this to heart, exploring and examining it all, how the righteous (those in right standing with God) and the wise and their deeds are in the hands of God. No man knows whether it will be love or hatred; anything awaits him.

It is the same for all. There is one fate for the righteous and for the wicked; for the good, for the clean and for the unclean; for the man who offers sacrifices and for the one who does not sacrifice. As the good man is, so is the sinner; as he who swears an oath is, so is he who is afraid to swear an oath. This evil is in all that is done under the sun, that one fate comes to all. Also, the hearts of the sons of men are full of evil, and madness is in their hearts while they live, and afterwards they go to the dead. [There is no exemption,] but whoever is joined with all the living, has hope; surely a live dog is better than a dead lion. For the living know that they will die; but the dead know nothing, and they no longer have a reward [here], for the memory of them is forgotten. Indeed their love, their hatred and their zeal have already perished, and they will no longer have a share [in this age] in anything that is done under the sun.

Go your way, eat your bread with joy and drink your wine with a cheerful heart [if you are righteous, wise, and in the hands of God]; for God has already approved and accepted your works. Let your clothes always be white [with purity], and do not let the oil [of gladness] be lacking on your head. Live joyfully with the wife whom you love all the days of your fleeting life which He has given you under the sun—all the days of vanity and futility. For this is your reward in life and in your work in which you have labored under the sun.

Whatever Your Hand Finds to Do

10 Whatever your hand finds to do, do it with all your might; for there is no activity or planning or knowledge or wisdom in Sheol (the nether world, the place of the dead) where you are going.

11 I again saw under the sun that the race is not to the swift and the battle is not to the strong, and neither is bread to the wise nor riches to those of intelligence and understanding nor favor to men of ability; but time and chance overtake them all. 12 For man also does not know his time [of death]; like fish caught in a treacherous net, and birds caught in the snare, so the sons of men are ensnared in an evil time when a dark cloud suddenly falls on them.

13 This [illustration of] wisdom I have also seen under the sun, and great it was to me: 14 There was a little city with few men in it and a great king came against it and besieged it and built great battlements against it. 15 But there was found in it a poor wise man, and by his wisdom he rescued the city. Yet no man [seriously] remembered that poor man. 16 But I say that wisdom is better than strength, though the poor man’s wisdom is despised and his words are not heeded. 17 The words of wise men heard in quietness are better than the shouting of one who rules among fools. 18 Wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroys much good.