Het Boek

Prediker 7

Wijsheid gaat boven rijkdom

1Een goede reputatie is beter dan het duurste parfum. De dag waarop iemand sterft, is beter dan de dag van zijn geboorte. Het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen dan aan feesten. Want ook u zult eens sterven en het is goed daaraan te denken nu u er nog de tijd voor hebt. Verdriet is beter dan blijdschap, want verdriet is beter voor je ziel. Een wijs mens denkt vaak aan de dood, terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag hoe hij dit moment het prettigste kan doorbrengen. Het is beter kritiek te krijgen van een wijs man dan lof te ontvangen van een dwaas. Want het compliment van een dwaas is net zo snel verdwenen als een stuk papier in het vuur en het is dom daarvan onder de indruk te raken. De wijze man wordt een dwaas als hij zich laat omkopen, het ondermijnt zijn inzicht.

Iets afmaken is beter dan met iets beginnen. Geduld is beter dan trots. Erger je niet, want ergernis is iets voor dwazen. 10 Vraag niet waarom het vroeger beter was dan nu, zoʼn vraag getuigt niet van wijsheid. 11 Wijsheid en bezit zijn goede zaken in het leven. 12 Zowel met wijsheid als met geld kunt u veel bereiken, maar wijsheid stelt u in staat in leven te blijven. 13 Kijk eens hoe God te werk gaat en probeer niet zijn werk te veranderen: niemand kan recht maken wat Hij gebogen heeft. 14 Geniet van de voorspoed zoveel u kunt en als er moeilijker tijden aanbreken, bedenk dan dat God zowel het een als het ander geeft. Wij weten niet hoe de toekomst zal zijn.

15 In dit zinloze leven heb ik alles gezien wat er te zien valt, ook het feit dat goede mensen jong sterven en sommige slechte mensen heel oud worden. 16 Wees daarom niet al te goed en niet al te wijs. Waarom zou u zichzelf vernietigen? 17 Aan de andere kant moet u ook niet al te slecht zijn, wees geen dwaas. Waarom zou u sterven voor het uw tijd is? 18 Voor wie ontzag voor God heeft, is het het beste de middenweg te kiezen tussen verstandig en dwaas zijn. 19 Een wijs man is sterker dan de bestuurders van tien grote steden. 20 Nergens op aarde is een mens te vinden die altijd het goede doet en nooit zondigt. 21 Luister geen gesprekken af. U zou wel eens kunnen horen dat uw dienaar u verwenst. 22 U weet toch hoe vaak u zelf anderen verwenst!

23 Ik heb mijn best gedaan wijs te zijn. Ik verklaarde: ‘Ik zál wijs zijn,’ maar het hielp niet. 24 Wijsheid ligt te ver weg en is moeilijk te vinden. 25 Ik zocht overal, vastbesloten de wijsheid en de reden voor alle gebeurtenissen te vinden en mijzelf te bewijzen dat zonde dwaasheid is en dat dwaasheid gelijk staat aan waanzin. 26 Ik ontdekte iets dat bitterder is dan de dood: een vrouw die tot ontucht wil verleiden, zij is een valstrik en een vangnet. Wie met God leeft, ontsnapt daaraan, maar zondaars raken in haar web verstrikt.

27 Dit is mijn conclusie, zegt de Prediker, stap voor stap bereikte ik dit resultaat, na in elke richting te hebben gezocht: 28 één op de duizend mensen met wie ik sprak, kan als wijs worden beschouwd. Onder hen bevond zich echter geen enkele vrouw. 29 En ik kwam erachter dat God de mens eenvoudig heeft gemaakt en dat de mens zelf allerlei ingewikkelde dingen bedenkt.

New Living Translation

Ecclesiastes 7

Wisdom for Life

1A good reputation is more valuable than costly perfume.
    And the day you die is better than the day you are born.
Better to spend your time at funerals than at parties.
    After all, everyone dies—
    so the living should take this to heart.
Sorrow is better than laughter,
    for sadness has a refining influence on us.
A wise person thinks a lot about death,
    while a fool thinks only about having a good time.

Better to be criticized by a wise person
    than to be praised by a fool.
A fool’s laughter is quickly gone,
    like thorns crackling in a fire.
    This also is meaningless.

Extortion turns wise people into fools,
    and bribes corrupt the heart.

Finishing is better than starting.
    Patience is better than pride.

Control your temper,
    for anger labels you a fool.

10 Don’t long for “the good old days.”
    This is not wise.

11 Wisdom is even better when you have money.
    Both are a benefit as you go through life.
12 Wisdom and money can get you almost anything,
    but only wisdom can save your life.

13 Accept the way God does things,
    for who can straighten what he has made crooked?
14 Enjoy prosperity while you can,
    but when hard times strike, realize that both come from God.
    Remember that nothing is certain in this life.

The Limits of Human Wisdom

15 I have seen everything in this meaningless life, including the death of good young people and the long life of wicked people. 16 So don’t be too good or too wise! Why destroy yourself? 17 On the other hand, don’t be too wicked either. Don’t be a fool! Why die before your time? 18 Pay attention to these instructions, for anyone who fears God will avoid both extremes.[a]

19 One wise person is stronger than ten leading citizens of a town!

20 Not a single person on earth is always good and never sins.

21 Don’t eavesdrop on others—you may hear your servant curse you. 22 For you know how often you yourself have cursed others.

23 I have always tried my best to let wisdom guide my thoughts and actions. I said to myself, “I am determined to be wise.” But it didn’t work. 24 Wisdom is always distant and difficult to find. 25 I searched everywhere, determined to find wisdom and to understand the reason for things. I was determined to prove to myself that wickedness is stupid and that foolishness is madness.

26 I discovered that a seductive woman[b] is a trap more bitter than death. Her passion is a snare, and her soft hands are chains. Those who are pleasing to God will escape her, but sinners will be caught in her snare.

27 “This is my conclusion,” says the Teacher. “I discovered this after looking at the matter from every possible angle. 28 Though I have searched repeatedly, I have not found what I was looking for. Only one out of a thousand men is virtuous, but not one woman! 29 But I did find this: God created people to be virtuous, but they have each turned to follow their own downward path.”

Notas al pie

  1. 7:18 Or will follow them both.
  2. 7:26 Hebrew a woman.