Het Boek

Prediker 5

Respect voor God

1Denk eerst na voor u iets zegt en doe God geen overhaaste beloften. Want Hij is in de hemel en wij slechts hier op aarde. Zeg daarom alleen het hoognodige. Net zoals te veel drukte u nachtmerries bezorgt, zo gaat u door te veel gepraat verkeerde dingen zeggen. Als u met God spreekt en Hem zweert dat u iets voor Hem zult doen, stel dat dan niet uit, want God heeft een hekel aan ondoordachte beloften. Kom uw belofte aan Hem na. Het is veel beter niet te zeggen dat u iets zult doen, dan het wel te zeggen en het daarna toch niet te doen. In dat geval zondigt u met uw mond. Probeer u niet te verdedigen door de priester van God te vertellen dat het allemaal een misverstand was. Dat zou God boos maken, Hij zou dan wel eens een eind kunnen maken aan uw voorspoed in het leven. Dromen en veel gepraat zijn er al genoeg, heb liever ontzag voor God.

Als u ziet dat een arme door rijken wordt onderdrukt en dat overal in het land het recht geweld wordt aangedaan, wees dan niet verbaasd. Want iedere beambte houdt rekening met zijn chef en de hogere beambten luisteren ook weer naar hun superieuren. En boven al die mensen staat de koning. En als die koning nu maar toegewijd is aan zijn land!

Iemand die van geld houdt, heeft nooit genoeg. Wat een dwaasheid om te denken dat geld gelukkig maakt. 10 Hoe meer u hebt, des te meer mensen ervan willen profiteren. Dus wat is het voordeel van rijkdom, behalve dan toekijken hoe het geld u door de vingers glipt? 11 Een man die hard werkt, slaapt goed, of hij nu veel of weinig eet, maar de rijken maken zich zorgen en lijden aan slapeloosheid. 12 Er is nog een groot kwaad dat ik gezien heb en dat veel leed met zich meebrengt, als een rijke verandert in een vrek. 13 Als die rijkdom door een ongeluk verloren gaat, is er niets om aan de zoon na te laten. 14 Zo iemand sterft net zo arm als hij op de wereld gekomen is. Hij heeft alles voor niets gedaan en laat niets na. 15 Dit alles is triest en ellendig, want zoals hij in de wereld is gekomen, zo moet hij ook heengaan. Wat heeft al die moeite opgeleverd? 16 Het was een triest bestaan, vol verdriet, ziekte en ergernis.

17 Maar er is tenminste nog één goed ding voor een mens, hij mag genieten van lekker eten en drinken en andere prettige dingen bij al het harde werken dat hij doet in de korte tijd die God hem laat leven. 18 En natuurlijk is het ook goed als een mens rijkdom heeft gekregen van God en bovendien de gezondheid bezit om ervan te kunnen genieten. Houden van je werk en je plaats in het leven te aanvaarden, dat is werkelijk een geschenk van God. 19 Iemand die dat doet, denkt er niet vaak aan dat hij maar kort leeft, want God geeft hem vreugde.

Amplified Bible

Ecclesiastes 5

Your Attitude Toward God

1Guard your steps and focus on what you are doing as you go to the house of God and draw near to listen rather than to offer the [careless or irreverent] sacrifice of fools; for they are too ignorant to know they are doing evil. Do not be hasty with your mouth [speaking careless words or vows] or impulsive in thought to bring up a matter before God. For God is in heaven and you are on earth; therefore let your words be few. For the dream comes through much effort, and the voice of the fool through many words.

When you make a vow or a pledge to God, do not put off paying it; for God takes no pleasure in fools [who thoughtlessly mock Him]. Pay what you vow. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. Do not allow your speech to cause you to sin, and do not say before the messenger (priest) of God that it was a mistake. Why should God be angry because of your voice (words) and destroy the work of your hands? For in a multitude of dreams and in a flood of words there is worthlessness. Rather [reverently] fear God [and worship Him with awe-filled respect, knowing who He is].

If you see the oppression of the poor and the denial of justice and righteousness in the province, do not be shocked at the sight [of corruption]; for a higher official watches over another official, and there are higher ones over them [looking out for one another]. After all, a king who cultivates the field is an advantage to the land.

The Folly of Riches

10 He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves abundance with its gain. This too is vanity (emptiness). 11 When good things increase, those who consume them increase. So what advantage is there to their owners except to see them with their eyes? 12 The sleep of a working man is sweet, whether he eats little or much; but the full stomach (greed) of the rich [who hungers for even more] will not let him sleep.

13 There is a grievous evil which I have seen under the sun: riches being kept and hoarded by their owner to his own misery. 14 For when those riches are lost in bad investments and he becomes the father of a son, then there is nothing in his hand [for the support of the child]. 15 As he came naked from his mother’s womb, so he will return as he came; and he will take away nothing from all his labor that he can carry in his hand. 16 This also is a grievous evil—exactly as he was born, so he shall die. So what advantage has he who labors for the wind? 17 All of his life he also eats in darkness [cheerlessly, without sweetness and light], with great frustration, sickness, and anger.

18 Behold, here is what I have seen to be good and fitting: to eat and drink, and to find enjoyment in all the labor in which he labors under the sun during the few days of his life which God gives him—for this is his [allotted] reward. 19 Also, every man to whom God has given riches and possessions, He has also given the power and ability to enjoy them and to receive [this as] his [allotted] portion and to rejoice in his labor—this is the gift of God [to him]. 20 For he will not often consider the [troubled] days of his life, because God keeps him occupied and focused on the joy of his heart [and the tranquility of God indwells him].